הגדרת מבוטח כעצמאי משפיעה על גובה דמי הביטוח הלאומי ועל דרך תשלומם
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
ראו גם

חוק הביטוח הלאומי מגדיר אדם כ"עובד עצמאי" אם הוא עונה על אחד מהמצבים הבאים:

  1. הוא עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 5,935 ₪ (50% מהשכר הממוצע נכון לשנת 2023).
  3. הוא עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו שווה או עולה על 1,781 ₪ (15% מהשכר הממוצע נכון לשנת 2023).

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים