למקבלי קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) מנוכים דמי ביטוח בריאות מסכום הקצבה
מקבלי קצבת זיקנה פטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות מכל הכנסה אחרת, כולל הכנסה מעבודה או מפנסיה
ראו שיעורי דמי ביטוח בריאות למקבלי קצבאות וניכויים מהקצבה (תחת סכום הקצבה) באתר המוסד לביטוח לאומי


כלל תושבי ישראל מחוייבים בתשלום דמי ביטוח בריאות. למקבלי קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) מנוכים דמי הביטוח באופן אוטומטי מסכום הקצבה.

  • מקבל/ת קצבת זיקנה ליחיד: מהקצבה ינוכו 223 ₪ (נכון לשנת 2024).
  • עבור זוג: דמי ביטוח בריאות בשיעור של 321 ₪ (נכון לשנת 2024) ינוכו מקצבתו של הגבר במקרים הבאים:
    • הגבר מקבל קצבת זיקנה עם תוספת עבור בת הזוג, גם אם היא עובדת כשכירה.
    • שני בני הזוג מקבלים קצבאות זיקנה מכוח עצמם.
  • דמי ביטוח בריאות מינימליים בשיעור של 116 ₪ (נכון לשנת 2024) ינוכו (ליחיד וגם לזוג) מקצבתו של:
  • אישה נשואה שמקבלת קצבת זיקנה ובעלה מבוטח בביטוח הלאומי פטורה מתשלום דמי ביטוח בריאות מהקצבה.
  • לאלמנה שמקבלת קצבת זיקנה וגם קצבת תלויים בנפגעי עבודה או קצבת שאירים מלאה, דמי ביטוח הבריאות ינוכו מהקצבה הנוספת.
  • מקבלי קצבת זיקנה פטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות מכל הכנסה אחרת, כולל פנסיה. לכן מקבל קצבת זיקנה שעובד כשכיר צריך לעדכן את המעסיק לגבי זכאותו לקצבה, לצורך הפסקת הניכוי משכרו (והחזר כספים, אם נוכו מהכנסותיו) לאחר שהחלה זכאותו לקצבת זיקנה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות