הקדמה:

על מעסיק לבצע רישום מדוקדק של התשלומים המשולמים לכל עובד

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב - יפו
מס' תיק:
תעא (ת"א) 10029-09‏ ‏ ממדוח בשיר עבד אלקאדר נ' סטאר נייט בע"מ
תאריך:
20.07.2012
קישור:
  • התובע, עם סיום עבודתו במפעל ייצור רהיטים, הגיש תביעה בגין זכויות שנגזרות מקיומם של יחסי עובד ומעביד.
  • הנתבעים (בעלי המפעל) טענו מנגד כי הייתה שריפה במפעל שהקשתה עליהם להתחקות אחר מסמכים הנוגעים להעסקת התובע, ולטענתם המסמכים נשרפו באש. בנוסף, הנתבעים תיארו במעורפל פריצה כסיבה נוספת להעלמות חלק מהמסמכים.

בית הדין קבע

  • בית הדין לא קיבל את טענות הנתבעים לגבי היעלמות המסמכים הקשורים להעסקת התובע וכי הם לא עמדו בחובות הרישומיות המוטלות עליהם.

משמעות

  • על המעסיק מוטל נטל רישום מדוקדק של תשלומים המשולמים לכל עובד (על פי חוק הגנת השכר ועל פי חוקים נוספים),
  • יש להציב גבוה את רף ההוכחה הנדרש ממעסיק הטוען שמסמכי העסקתו של עובד מסויים נעלמו לו, ואין לו גיבוי או דרך אחרת לשחזר את הנתונים שהיו כלולים בהם.
  • מעסיקים הטוענים טענה כללית בדבר העלמות מסמכים הנוגעים למועסקים (כגון פריצה, שריפה, מחיקה וכד') לא יקבלו פטור אוטומטי מעמידה בנטל המוטל עליהם לנהל רישום תשלומי עובדים.

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.