הקדמה:

חוק הודעה לעובד מחייב את המעסיק לפרט לעובד את הזכויות הסוציאליות להן זכאי העובד החוק נועד לבטל את העמימות שקיימת בתלושי שכר וחוזי העסקה לגבי תנאי העסקה של עובדים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות