חולה שמוגדר כ״מרותק בית״ זכאי לקבלת שירותי רפואה שונים בביתו

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, קופות החולים מחויבות להנגיש את שירותי הבריאות לכל מבוטח שנזקק להם.

הגדרת מרותק בית

 • "מרותק בית" הוא מי שמתקיימים לגביו כל 3 התנאים הבאים, ומצב זה לא צפוי לחלוף בתוך חודש:
  1. יציאתו מהבית והגעתו למרפאה כרוכים במאמץ ניכר וחריג.
  2. קיימת הגבלה אמיתית וסבירה ליציאתו מהבית, בהתאם לקביעה של צוות רב מקצועי הכולל רופא, אחות ועו"ס של מרפאת קופת החולים.
  3. הוא סובל ממחלה או ממצב רפואי המצריכים אחד או יותר מאלה:
   • שימוש במכשיר תומך, כגון: מקל, קביים, הליכון, כיסא גלגלים.
   • הסעה מיוחדת.
   • סיוע של אדם אחר כדי לצאת מהבית.
   • התווית נגד רפואית ליציאתו מהבית (כאשר קיים סיכון להחמרה משמעותית במצבו הרפואי).
 • הגדרת מרותק בית תהיה תקפה גם אם המטופל יוצא מביתו בנסיבות הבאות:
  • מטופל שיוצא מביתו באופן חריג לצורך טיפול (כגון דיאליזה, כימותרפיה או בדיקה רפואית).
  • מטופל שיוצא מביתו לעתים נדירות בשל סיבות לא רפואיות, כגון אירועים חברתיים.
  • מטופל שיוצא למסגרת של מרכז יום בעזרת מערך הסעות מיוחד.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים