ההטבה ניתנת לאחד משני ההורים על פי בחירתם
אם אותו הורה יצא לחופשה רק לחלק מהתקופה המוקנית לו בחוק, יכול ההורה השני לצאת לחופשה ללא תשלום ביתרת התקופה שלא נוצלה
למעסיק אסור לפטר עובדים בתקופת חל"ת לאחר חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר חזרתם מהחל"ת

תקציר

הורים מאמצים זכאים, כמו הורים לאחר לידה, לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה.

  • משך החופשה המקסימאלי הינו רבע מהתקופה שבה עבד ההורה באותו מקום העבודה ולא יותר משנה מיום קבלת הילד לביתו של ההורה המאמץ.
  • ההטבה ניתנת לאחד משני ההורים על פי בחירתם, אולם אם אותו הורה יצא לחופשה ללא תשלום רק בחלק מהתקופה המוקנית לו בחוק, יוכל ההורה השני לצאת לחופשה במשך יתרת התקופה שלא נוצלה.
  • למידע נוסף אודות הזכות לחופשה ללא תשלום (כולל אורך התקופה וזכויות העובד במהלך החופשה) ראו: חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה.

מי זכאי?

  • הורה מאמץ.
  • אם שני בני הזוג הם הורים מאמצים, תינתן ההטבה לאחד משני ההורים על פי בחירתם. (אם אותו הורה לא ינצל את מלוא התקופה המוקנית לו לצורך חל"ת, יוכל ההורה השני לצאת חל"ת למשך יתרת התקופה שלא נוצלה).

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים