הקדמה:

מתנדב שירות לאומי-אזרחי זכאי ל-3 ימי היעדרות בשנה לצורך הכנה לבחינה פסיכומטרית או בחינת בגרות, כולל יום הבחינה
הזכאות ניתנת אחת לשנה, ובתנאי שנעשתה בתיאום עם מסגרת השירות המפעילה ובאישור רכז/ת ארגון הגוף המוכר
ימים אלו ניתנים בנוסף לימי החופשה השנתית להם זכאים כלל המתנדבים בשירות לאומי-אזרחי


מתנדב שירות לאומי-אזרחי זכאי לימי חופשה מיוחדת לצורך הכנה לבחינה פסיכומטרית או בחינת בגרות.

מי זכאי?

  • מתנדב שירות לאומי-אזרחי, אשר ניגש לבחינה פסיכומטרית או בחינת בגרות במהלך תקופת השירות.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • מעבר לחופשה המיוחדת, זכאים המתנדבים לחופשה שנתית ולימי היעדרות נוספים ככל מתנדב.
  • ככל שלצורך הבחינה לומד/ת המתנדב/ת לימודים סדירים, שהם לימודים העולים על שעתיים שבועיות במוסד להשכלה, יש לתאם אישור לימודים מיוחד לתקופת השירות. לפרטים נוספים ראו לימודים בזמן התנדבות לשירות לאומי-אזרחי.

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים

  • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדים


חקיקה ונהלים

תודות