מתנדב שירות לאומי-אזרחי זכאי להיעדר מהשירות לצורך הכנה לבחינה פסיכומטרית או בחינת בגרות או בחינת אמי"ר/אמיר"ם
המתנדב זכאי ליום היעדרות אחד לכל בחינה בשנת השירות הראשונה ול-3 ימי היעדרות בשנה השנייה
על ההיעדרות להיות בתיאום עם הגוף המפעיל ובאישור הרכז בגוף המוכר
ימים אלו ניתנים בנוסף לימי חופשה שנתית להם זכאי המתנדב


מתנדב בשירות לאומי-אזרחי זכאי לימי חופשה מיוחדת לצורך הכנה לבחינה פסיכומטרית או בחינת בגרות או בחינת אמי"ר/אמיר"ם.

  • בשנה הראשונה בשירות המתנדב זכאי ליום היעדרות אחד לצורך הכנה לכל בחינה ובשנה השנייה ל-3 ימי היעדרות לכל בחינה.
  • הזכאות ניתנת בתנאי שתואמה עם הגוף המפעיל וניתן אישור של הרכז בגוף המוכר.

מי זכאי?

  • מתנדב שירות לאומי-אזרחי שניגש לבחינה פסיכומטרית או בחינת בגרות או בחינת אמי"ר/אמיר"ם במהלך תקופת השירות.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז השירות בגוף המוכר עם מועד הבחינה המתוכנן וימי ההיעדרות המבוקשים ולקבל אישור על ההיעדרות.

חשוב לדעת

  • מעבר לחופשה המיוחדת, המתנדבים זכאים לחופשה שנתית ולימי היעדרות נוספים ככל מתנדב.
  • אם לצורך הבחינה המתנדב לומד לימודים סדירים שהם לימודים של יותר משעתיים שבועיות במוסד להשכלה, יש לתאם אישור לימודים מיוחד לתקופת השירות. למידע נוסף ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים