מי זכאי לגשת לבחינות הבגרות ובאלו תנאים? רגע לפני הסוף - כדאי להתעדכן

בחינות הבגרות מהוות סיכום של לימודי התיכון וגם תנאי סף לקבלה למערכת ההשכלה הגבוהה. אבל מי זכאי לגשת לבחינות הבגרות, באלו תנאים ולאלו הקלות זכאיות אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים? כל המידע החשוב הזה נמצא כאן - חשוב ללמוד גם אותו

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים