מי זכאי לגשת לבחינות הבגרות ובאלו תנאים? רגע לפני הסיום - כדאי להתעדכן

בחינות הבגרות מהוות סיכום של לימודי התיכון וגם תנאי סף לקבלה למערכת ההשכלה הגבוהה. אבל מי זכאי לגשת לבחינות הבגרות, באלו תנאים ולאלו הקלות זכאים תלמידים עם מוגבלות? כל המידע החשוב הזה נמצא כאן - חשוב ללמוד גם אותו

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים