פורטל בחינות בגרות מרכז מגוון של זכויות וזכאויות הקשורות בבחינת הבגרות.

בחינות הבגרות מהוות גם סיכום של לימודי התיכון וגם תנאי סף לקבלה למערכת ההשכלה הגבוהה. עקב כך חשוב מאוד לתלמידים להיות מודעים לזכויותיהם בהקשר של הבחינות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים