מתנדב בשירות לאומי-אזרחי שנישא בזמן השירות, זכאי להיעדר למשך 9 ימים קלנדריים רצופים, כולל יום הנישואין
כל היעדרות נוספת תהיה על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית


מתנדב בשירות לאומי-אזרחי שנישא בזמן השירות, זכאי להיעדר למשך 9 ימים קלנדריים רצופים, כולל יום הנישואין.

  • ימים אלו נחשבים לימי חופשה מיוחדת שניתנים למתנדב מעבר למכסת ימי החופשה השנתית להם הוא זכאי.

מי זכאי?

  • מתנדב בשירות לאומי-אזרחי שנישא במהלך תקופת השירות.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז השירות במקום ההתנדבות, לדווח על תאריך הנישואין ולהודיע על ימי החופשה המיוחדת.

חשוב לדעת

  • "ימים קלנדריים" משמעותם 9 ימים בסך הכל, במסגרתם נספרים כלל הימים ולא רק ימי עבודה. כלומר, מדובר בחופשה שכוללת ימי שישי, שבת וחגים.
  • למידע על הזכויות, הכללים וההוראות במקרה של שירות לאומי-אזרחי לחרדים ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים