הקדמה:

מתנדבת שירות לאומי-אזרחי שיולדת במהלך השירות, תהיה זכאית לשלושה שבועות היעדרות
תקופה זו, תנוכה ממכסת ימי המחלה השנתית של המתנדבת, בכפוף להגשת תעודה רפואית
במקרה שמתנדבת תחרוג במהלך השנה ממספר ימי המחלה להם היא זכאית בשנה, עליה להגיש בקשה חריגה לאישור ימי מחלה נוספים


מתנדבת שירות לאומי-אזרחי שיולדת במהלך השירות, תהיה זכאית לשלושה שבועות היעדרות.

  • תקופה זו, תנוכה ממכסת ימי המחלה השנתית שלה, בכפוף להגשת תעודה רפואית.
  • במקרה שמתנדבת תחרוג במהלך השנה ממספר ימי המחלה להם היא זכאית בשנה (30 ימים), עליה להגיש בקשה חריגה לאישור ימי מחלה נוספים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז/ת השירות בארגון ההתנדבות המוכר, לדווח על הריון, ועל היעדרות החל ממועד הלידה.
  • בנוסף, יש למלא ולהבהיר בדו"ח החודשי המוגש לארגון ההתנדבות המוכר כי מדובר בחופשת לידה שתיספר כימי מחלה, ולצרף אישור רפואי מתאים.

חשוב לדעת

  • מתנדבת אשר יולדת זכאית ככל אישה למענק לידה.
  • מתנדבת עשויה לקבל דמי לידה ככל שהיא עומדת בתנאי הזכאות, קרי אם עבדה במקביל או לפני תקופת השירות במשך התקופה הנדרשת.
  • בנוסף לימי חופשת הלידה, זכאית המתנדבת ככל מתנדב לימי חופשה שנתית.

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים

  • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדיםארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

תודות