מתנדבת שירות לאומי-אזרחי שיולדת במהלך השירות, זכאית ל-14 ימי היעדרות
תקופה זו לא תנוכה ממכסת ימי המחלה או החופשה של המתנדבת


מתנדבת שירות לאומי-אזרחי שיולדת במהלך השירות, זכאית ל-14 ימי היעדרות.

  • תקופה זו לא תנוכה ממכסת ימי המחלה או החופשה השנתית שלה.
  • במקרה הצורך ובכפוף לאישור רפואי, המתנדבת תוכל לצאת לחופשת מחלה, על חשבון ימי המחלה שעומדים לרשותה.
  • מתנדבת שילדה במהלך השירות ונעדרה מעבר ל-14 הימים לא נדרשת להגיש בקשה לאישור חריגה נוספת.
  • בכל מקרה, מתנדבת שיצאה לחופשת לידה רשאית להיעדר לכל היותר לתקופה שלא תעלה 60 ימים, בתנאי שתשלים תקופה זו כשתחזור לשירות.

מי זכאי?

  • מתנדבת שירות לאומי-אזרחי שיולדת במהלך תקופת השירות.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז/ת השירות בארגון ההתנדבות המוכר, לדווח על היריון, ועל היעדרות החל ממועד הלידה.
  • בנוסף, יש למלא ולהבהיר בדו"ח החודשי שמוגש לארגון שמדובר בחופשת לידה ולצרף אישור רפואי מתאים.

חשוב לדעת

  • מתנדבת שילדה זכאית ככל אישה למענק לידה.
  • מתנדבת עשויה לקבל דמי לידה אם היא עומדת בתנאי הזכאות, כלומר, אם עבדה במקביל או לפני תקופת השירות במשך התקופה הנדרשת.
  • בנוסף לימי חופשת הלידה, זכאית המתנדבת גם לימי חופשה שנתית.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

ארגוני סיוע

ארגוני התנדבות מוכרים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים