חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993 מסדיר את ימי המחלה ודמי המחלה עבור אדם שנעדר מעבודתו בנסיבות של הורה חולה.

פרטים

שם החוק:חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.