הקדמה:

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993 מסדיר את ימי המחלה ודמי המחלה עבור אדם שנעדר מעבודתו בנסיבות של הורה חולה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.