עובד זכאי (בהתאם לתנאים) להיעדר עד 6 ימים בשנה בשל מחלת הורה, שלו או של בן זוגו, על חשבון ימי המחלה שצבר
הורה ייחשב כחולה אם הוא הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום
ניתן לכלול בחישוב גם חלקי ימים (שעות) שבהם העובד נעדר בשל מחלת ההורה, שיחושבו ביחס לשעות של יום עבודתו המלא

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) מאפשר לעובד לזקוף עד 6 ימים של היעדרות בשנה בשל מחלת הורה, שלו או של בן זוגו, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו.

 • ניצול ימי המחלה לצורך טיפול בהורה אפשרי רק בתנאי שבן הזוג הוא עובד שלא נעדר מעבודתו בשל מחלת אותו הורה.
 • ניתן לכלול בחישוב גם חלקי ימים (שעות) שבהם העובד נעדר בשל מחלת ההורה. חלקי הימים יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות של העובד לבין השעות של יום עבודתו המלא.
 • הורה ייחשב כחולה אם הוא הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום.
 • בנוסף, עובדים שהוריהם תרמו איבר להשתלה זכאים להיעדר מהעבודה עד 7 ימים בשנה לצורך הטיפול בהורה. למידע נוסף ראו ימי מחלה או חופשה בשל היעדרות לשם טיפול בהורה אשר תרם איברים להשתלה.

מי זכאי?

 • כל עובד שכיר.

סייגים לזכאות

 • אם ההורה מאושפז במוסד סיעודי או במחלקה סיעודית המטפלים באנשים סיעודיים, תשושי נפש או תשושים, העובד אינו זכאי לימי מחלה לשם טיפול בו.
 • עובד לא יקבל הכרה כימי מחלה עקב מחלת הורה, במקרה שבן זוגו נעדר מעבודתו לשם טיפול בהורה באותו פרק זמן וקיבל הכרה בהעדרותו כימי מחלה עקב מחלת ההורה.
 • עובד לא יקבל הכרה כימי מחלה עקב מחלת הורה, במקרה שאחד מאחיו (בן/בת נוספים של ההורה, כולל מתוקף אימוץ) נעדר מעבודתו לשם טיפול בהורה באותו פרק זמן וקיבל הכרה בהיעדרותו כימי מחלה עקב מחלת ההורה.

מיהו הורה חולה?

 • כדי שהורה של עובד או של בן זוגו ייחשב כחולה לפי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) עליו לעמוד בשני התנאים הבאים:
  1. הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום (פעולות יום יום מוגדרות כלבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית).
  2. הוא אינו מאושפז במוסד סיעודי או במחלקה סיעודית המטפלים באנשים סיעודיים, תשושי נפש או תשושים.

תשלום דמי מחלה

 • על-פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) העובדים לא יקבלו שכר או תשלום כלשהו.
 • ביום השני והשלישי בתקופת היעדרות רצופה יקבלו העובדים מחצית משכר העבודה היומי שלהם, ומהיום הרביעי ואילך יקבלו תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדרו כלל מהעבודה.
 • עובדים שלא שולמו להם דמי מחלה רשאים לתבוע פיצויים מהמעסיק.
 • למידע נוסף על אופן חישוב ימי מחלה ותשלום דמי מחלה לעובדים במשכורת חודשית ועובדים יומיים או שעתיים, ראו דמי מחלה.
טיפ
אם העובד הוא עובד מדינה או אם חל על העובד הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי הקובע תנאי תשלום טובים יותר מאשר החוק (כגון: תשלום גבוה יותר על יום מחלה או תשלום החל מיום ההיעדרות הראשון), ינהגו לפי התקשי"ר, ההסכם או החוזה ולא לפי החוק.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות צריכה להינתן באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • מעסיקים רשאים לדרוש מהעובדים הצהרות ואישורים לפי המפורט בתקנות הנלוות לחוק:
  • הצהרה לגבי היעדרות מעבודה בשל מחלת הורה, ולצורך טיפול בו - לטופס ההצהרהמידע נוסף גרסת Microsoft Word
  • אישור מהרופא המטפל בהורה (או רופא מחליף) לגבי היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום

ימי מחלה או חופשה לעובד שהורהו תרם איבר להשתלה

 • בנוסף ל- 6 ימי ההיעדרות שעובד רשאי לזקוף על חשבון ימי המחלה בשל מחלת הורהו, עובד זכאי להיעדר מעבודתו עד 7 ימי עבודה בשנה לצורך טיפול בהורה שתרמ/ה איברים להשתלה.
 • ימי ההיעדרות יופחתו ממכסת ימי המחלה שצבר העובד או מימי החופשה הצבורים לזכותו - לפי בחירת העובד.
 • עובד שאחד מאחיו מממש את הזכאות להיעדר מעבודתו בשל תרומת איבר של ההורה, אינו זכאי להיעדר מעבודתו מסיבה זו באותו פרק זמן ובמקביל לאותו אח/ות.
 • הזכאות להיעדר מהעבודה כדי לטפל בהורה עקב תרומת איבר אינה חלה אם ההורה נמצא במוסד סיעודי.
 • למידע נוסף ראו ימי מחלה או חופשה בשל היעדרות לשם טיפול בהורה אשר תרם איברים להשתלה.

חשוב לדעת

 • 6 ימי ההיעדרות שהעובד זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שלו מתייחסים לשני ההורים של העובד או של בן זוגו (כלומר, עובד ששני הוריו חלו אינו זכאי למספר כפול של ימים).
 • עובד שניצל את כל 6 ימי המחלה וזקוק להיעדרות נוספת מהעבודה, רשאי לבקש מהמעסיק לנצל גם את שאר ימי המחלה שעומדים לרשותו או להיעדר על חשבון ימי החופשה השנתית שצבר או לצאת לחופשה ללא תשלום, אך הדבר תלוי בהסכמת המעסיק.
 • כמו כן, עובד יכול להתפטר מהעבודה ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים אם הסיבה להתפטרות היא הצורך לטפל בבן המשפחה. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו.
 • בעבר הזכאות ניתנה רק אם גיל ההורה היה 65 שנים ומעלה, אך הגבלת הגיל בוטלה בעקבות תיקון לחוק מפברואר 2014.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים