ימי מחלה עקב מחלת הורה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שלו עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת הורה
ניתן להיעדר גם לצורך טיפול בהורה של בן/ת הזוג
החל מפברואר 2014 הזכות ניתנת גם אם טרם מלאו להורה 65 שנים

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) מאפשר לעובד לזקוף עד 6 ימים של היעדרות בשנה בשל מחלת הורה, שלו או של בן זוגו, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו.

 • ניצול ימי המחלה לצורך טיפול בהורה אפשרי רק בתנאי שבן הזוג הוא עובד שלא נעדר מעבודתו בשל מחלת אותו הורה.
 • ניתן להביא בחשבון גם חלקי ימים שבהם העובד נעדר בשל מחלת ההורה, ואשר יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות לבין השעות של יום עבודתו המלא.
 • הורה ייחשב כחולה אם הוא הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום.
 • בעבר ניתן היה להיעדר מהעבודה על חשבון ימי המחלה, רק אם גילו של ההורה היה 65 שנים ומעלה. בעקבות התיקון לחוק בחודש פברואר 2014, בוטלה הגבלת הגיל.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים.

סייגים לזכאות

 • אם ההורה מאושפז במוסד סיעודי או מחלקה סיעודית המטפלים באנשים סיעודיים, תשושי נפש או תשושים, העובד אינו זכאי לימי מחלה לשם טיפול בו.
 • עובד לא יקבל הכרה כימי מחלה עקב מחלת הורה, במידה ובן זוגו נעדר מעבודתו לשם טיפול בהורה באותו פרק זמן וקיבל הכרה בהעדרותו כימי מחלה עקב מחלת ההורה.
 • עובד לא יקבל הכרה כימי מחלה עקב מחלת הורה, במקרה שאחד מאחיו (בן/בת נוספים של ההורה, כולל מתוקף אימוץ) נעדר מעבודתו לשם טיפול בהורה באותו פרק זמן וקיבל הכרה בהיעדרותו כימי מחלה עקב מחלת ההורה.

מיהו הורה חולה?

 1. הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום (פעולות יום יום מוגדרות כלבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית).
 2. הוא אינו מאושפז במוסד סיעודי או מחלקה סיעודית המטפלים באנשים סיעודיים, תשושי נפש או תשושים.

תשלום דמי מחלה

 • על-פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) לא יקבל העובד שכר או תשלום כלשהו.
 • ביום השני והשלישי לתקופת ההיעדרות יקבל העובד מחצית משכר העבודה היומי שלו, ומהיום הרביעי ואילך יקבל תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדר כלל מעבודתו.
 • אם במקום העבודה קיים הסכם קיבוצי או חוזה עבודה המקנה שכר מלא החל מהיום הראשון להיעדרות, ינהגו לפי החוזה.
 • כמו כן, במקרה של הורה לאדם עם מוגבלות שנעדר מהעבודה לצורך מתן סיוע אישי לילדו, הזכאות לדמי מחלה מלאים היא החל מהיום הראשון.
 • עובד שלא שולמו לו דמי מחלה רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק.
 • למידע נוסף, ראו דמי מחלה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות צריכה להינתן באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • מעסיקים רשאים לדרוש מהעובדים הצהרות ואישורים לפי המפורט בתקנות הנלוות לחוק:
  • הצהרה לגבי היעדרות מעבודה בשל מחלת הורה, ולצורך טיפול בו - לטופס ההצהרהמידע נוסף גרסת Microsoft Word
  • אישור מהרופא המטפל בהורה (או רופא מחליף) לגבי היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום

חשוב לדעת

 • 6 ימי ההיעדרות שהעובד זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שלו מתייחסים לשני ההורים של העובד או של בן זוגו (כלומר, עובד ששני הוריו חלו אינו זכאי למספר כפול של ימים).
 • אם ניצל העובד את כל 6 ימי המחלה, וזקוק להיעדרות נוספת מהעבודה, הוא רשאי לבקש מהמעסיק לנצל גם את שאר ימי המחלה שעומדים לרשותו או להיעדר על חשבון ימי החופשה השנתית שצבר או לצאת לחופשה ללא תשלום, אך הדבר תלוי בהסכמת המעסיק.
 • כמו כן עובד יכול להתפטר מהעבודה ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים אם הסיבה להתפטרות היא הצורך לטפל בבן המשפחה. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים