חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993 מסדיר את נושא ההיעדרות מהעבודה של הורים לטובת טיפול בילדיהם החולים.

פרטים

שם החוק:חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.