עובדים זכאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה שלהם בגין מחלת ילדיהם שמתחת לגיל 16
הורים עצמאיים (הורים יחידים) רשאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד 8 ימי היעדרות נוספים בגין מחלת ילדיהם, ובסה"כ עד 16 ימים בשנה
הורים עצמאיים שילדם עד גיל 18 חולה במחלה ממארת או עובר טיפולי דיאליזה, זכאים לזקוף עד 110 ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שלהם בתנאי שעבדו שנה לפחות אצל אותו מעסיק
הורים עצמאיים לילד עם מוגבלות זכאים להיעדר מהעבודה 36 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או החופשה ובנוסף 104 שעות בשנה ללא ניכוי מהשכר


ילדים חולים עד גיל 16

 • עובדים זכאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילדיהם שמתחת לגיל 16, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם.
 • עובדים שהם הורים עצמאיים (הורים יחידים), זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד 8 ימים נוספים בגין מחלת ילדיהם, ובסה"כ עד 16 ימים בשנה.
 • זכאות ההורה לזקוף את ימי ההיעדרות על חשבון ימי המחלה שלו לא מותנית במספר ילדיו (לדוגמה, הורה עם 2 ילדים לא זכאי למספר כפול של ימים לעומת הורה עם ילד אחד).

ילדים עד גיל 18 שחולים במחלה ממארת (סרטן) או מטופלים בדיאליזה

 • הורים עצמאיים שעבדו שנה לפחות אצל אותו מעסיק זכאים לזקוף עד 110 ימי היעדרות בשנה אם ילדם חולה במחלה ממארת (סרטן) או עובר טיפולי דיאליזה.
 • העובדים רשאים לזקוף את ימי ההיעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלהם או על חשבון ימי החופשה שמגיעים להם, לפי בחירתם.
 • זכאות זו תקפה לגבי ילדים עד גיל 18.

ילדים עם מוגבלות ללא הגבלת גיל

 • הורים עצמאיים שעבדו לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה וצריכים לסייע לילד (כולל בוגר מעל גיל 18) עם מוגבלות קבועה, זכאים להיעדר מעבודה 36 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה.
 • בנוסף הם זכאים להיעדר 104 שעות בשנה כדי לסייע לילד, ללא כל ניכוי מהשכר.
 • למידע נוסף ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה עצמאי (הורה יחיד) לאדם עם מוגבלות.

תשלום דמי מחלה

 • על-פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) העובדים לא יקבלו שכר או תשלום כלשהו.
 • ביום השני והשלישי בתקופת היעדרות רצופה יקבלו העובדים מחצית משכר העבודה היומי שלהם, ומהיום הרביעי ואילך יקבלו תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדרו כלל מהעבודה.
 • עובדים שלא שולמו להם דמי מחלה רשאים לתבוע פיצויים מהמעסיק.
 • למידע נוסף על אופן חישוב ימי מחלה ותשלום דמי מחלה לעובדים במשכורת חודשית ועובדים יומיים או שעתיים, ראו דמי מחלה.
טיפ
אם העובד הוא עובד מדינה או אם חל על העובד הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי הקובע תנאי תשלום טובים יותר מאשר החוק (כגון: תשלום גבוה יותר על יום מחלה או תשלום החל מיום ההיעדרות הראשון), ינהגו לפי התקשי"ר, ההסכם או החוזה ולא לפי החוק.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

ארגוני סיוע למשפחות חד הוריות

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים