הקדמה:

עובדים זכאים לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה שלהם בשל טיפול בבן משפחה קרוב
על-פי החוק, החל מהיום השני להיעדרותם העובדים זכאים לתשלום דמי מחלה
הורה לאדם עם מוגבלות זכאי לתשלום דמי מחלה כבר מהיום הראשון להיעדרותו
למידע נוסף ראו פסקת "חקיקה ונהלים" בתחתית עמוד זה


עובדים זכאים לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בשל טיפול בבן משפחה קרוב.

  • הטבלה הבאה מפרטת את מצבי הזכאות השונים ומפנה לערכים המרחיבים לגבי כל אחת מהזכאויות:
הסיבה להיעדרות מעבודה מספר ימי מחלה שניתן לקבל פרטים נוספים
מחלת בן זוג

מחלה ממארת של בן זוג

עד 6 ימים בשנה

עד 60 ימים בשנה

ימי מחלה עקב מחלת בן/בת הזוג
היריון ולידה של בת זוג עד 7 ימים בשנה ימי מחלה עקב היריון או לידה של בת הזוג
מחלת ילד עד גיל 16 עד 8 ימים בשנה

להורה יחיד - עד 16 ימים

ימי מחלה עקב מחלת ילד

ימי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) להורה עצמאי (הורה יחיד)

ילד עד גיל 18 החולה במחלה ממארת או במחלה המצריכה טיפול בדיאליזה עד 90 ימים בשנה

אם רק הוא ההורה המטפל - עד 110 ימים

ימי מחלה עקב מחלת ילד

ימי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) להורה עצמאי (הורה יחיד)

טיפול בילד עם צרכים מיוחדים (בכל הגילאים) עד 18 ימים בשנה

אם רק הוא ההורה המטפל - עד 36 ימים

ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות

ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה עצמאי (הורה יחיד) לאדם עם מוגבלות

מחלת הורה עד 6 ימים בשנה ימי מחלה עקב מחלת הורה
טיפול בבן זוג שתרם איברים להשתלה עד 7 ימי מחלה או חופשה בשנה ימי מחלה או חופשה בשל היעדרות לשם טיפול בבן זוג אשר תרם איברים להשתלה
טיפול בהורה שתרם איברים להשתלה עד 7 ימי מחלה או חופשה בשנה ימי מחלה או חופשה בשל היעדרות לשם טיפול בהורה אשר תרם איברים להשתלה.
הערת עריכה
הסתרתי את השורה שאומרת שאסור לפטר עובד בעת התקופה שבה הוא מקבל דמי מחלה. ק יעה זו נכונה רק למקרה שהעובד עצמו חולה (לפי נוסח החוק).
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 23:54, 16 בינואר 2016 (IST)

תשלום דמי מחלה

  • על-פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) העובדים לא יקבלו שכר או תשלום כלשהו.
  • ביום השני והשלישי בתקופת היעדרות רצופה יקבלו העובדים מחצית משכר העבודה היומי שלהם, ומהיום הרביעי ואילך יקבלו תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדרו כלל מהעבודה.
  • עובדים שלא שולמו להם דמי מחלה רשאים לתבוע פיצויים מהמעסיק.
  • למידע נוסף על אופן חישוב ימי מחלה ותשלום דמי מחלה לעובדים במשכורת חודשית ועובדים יומיים או שעתיים, ראו דמי מחלה.
טיפ
אם העובד הוא עובד מדינה או אם חל על העובד הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי הקובע תנאי תשלום טובים יותר מאשר החוק (כגון: תשלום גבוה יותר על יום מחלה או תשלום החל מיום ההיעדרות הראשון), ינהגו לפי התקשי"ר, ההסכם או החוזה ולא לפי החוק.

מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים.

פסקי דין

חשוב לדעת

טיפ
אם בן המשפחה שבו צריך לטפל הוא ילדו של העובד, ומדובר במצב רפואי קשה, ניתן למשוך את הכספים שנחסכו עבורו בתוכנית "חיסכון לכל ילד" גם לפני גיל 18, אם משיכת הכספים נועדה למימון צרכיו הרפואיים של הילד. למידע נוסף ראו משיכת כספים מתוכנית "חיסכון לכל ילד" לפני גיל 18 בשל מצבו הרפואי של הילד.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים