עובדים זכאים לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה שלהם בשל טיפול בבן משפחה קרוב
על-פי החוק, החל מהיום השני להיעדרותם העובדים זכאים לתשלום דמי מחלה
הורה לאדם עם מוגבלות זכאי לתשלום דמי מחלה כבר מהיום הראשון להיעדרותו
למידע נוסף ראו פסקת "חקיקה ונהלים" בתחתית עמוד זה


עובדים זכאים לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בשל טיפול בבן משפחה קרוב.

 • הטבלה הבאה מפרטת את מצבי הזכאות השונים ומפנה לערכים המרחיבים לגבי כל אחת מהזכאויות:
הסיבה להיעדרות מעבודה מספר ימי מחלה שניתן לקבל פרטים נוספים
 • מחלת בן זוג
 • מחלה ממארת של בן זוג
 • עד 6 ימים בשנה
 • עד 60 ימים בשנה
ימי מחלה עקב מחלת בן/בת הזוג
היריון ולידה של בת זוג עד 7 ימים בשנה ימי מחלה עקב היריון או לידה של בת הזוג
מחלת ילד עד גיל 16
 • להורים שבני זוגם לא נעדרו מהעבודה מאותה סיבה - עד 8 ימים בשנה
 • להורים יחידים - עד 16 ימים
ילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה
 • עד 90 ימים בשנה
 • להורים יחידים והורים שבני זוגם לא נעדרו מהעבודה מאותה סיבה - עד 110 ימים
טיפול בילד עם צרכים מיוחדים (בכל הגילים)
 • עד 18 ימים בשנה
 • להורים יחידים והורים שבני זוגם לא נעדרו מהעבודה מאותה סיבה - עד 36 ימים
מחלת הורה עד 6 ימים בשנה ימי מחלה עקב מחלת הורה
טיפול בבן זוג שתרם איברים להשתלה עד 7 ימי מחלה או חופשה בשנה ימי מחלה או חופשה בשל היעדרות לשם טיפול בבן זוג אשר תרם איברים להשתלה
טיפול בהורה שתרם איברים להשתלה עד 7 ימי מחלה או חופשה בשנה ימי מחלה או חופשה בשל היעדרות לשם טיפול בהורה אשר תרם איברים להשתלה.

תשלום דמי מחלה

 • על-פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) העובדים לא יקבלו שכר או תשלום כלשהו.
 • ביום השני והשלישי בתקופת היעדרות רצופה יקבלו העובדים מחצית משכר העבודה היומי שלהם, ומהיום הרביעי ואילך יקבלו תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדרו כלל מהעבודה.
 • עובדים שלא שולמו להם דמי מחלה רשאים לתבוע פיצויים מהמעסיק.
 • למידע נוסף על אופן חישוב ימי מחלה ותשלום דמי מחלה לעובדים במשכורת חודשית ועובדים יומיים או שעתיים, ראו דמי מחלה.
טיפ
אם העובד הוא עובד מדינה או אם חל על העובד הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי הקובע תנאי תשלום טובים יותר מאשר החוק (כגון: תשלום גבוה יותר על יום מחלה או תשלום החל מיום ההיעדרות הראשון), ינהגו לפי התקשי"ר, ההסכם או החוזה ולא לפי החוק.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חשוב לדעת

טיפ
אם בן המשפחה שבו צריך לטפל הוא ילדו של העובד, ומדובר במצב רפואי קשה, ניתן למשוך את הכספים שנחסכו עבורו בתוכנית "חיסכון לכל ילד" גם לפני גיל 18, אם משיכת הכספים נועדה למימון צרכיו הרפואיים של הילד. למידע נוסף ראו משיכת כספים מתוכנית "חיסכון לכל ילד" לפני גיל 18 בשל מצבו הרפואי של הילד.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים