הקדמה:

עובדים זכאים לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה שלהם בשל טיפול בבן משפחה קרוב
על-פי החוק, החל מהיום השני להיעדרותם העובדים זכאים לתשלום דמי מחלה
הורה לאדם עם מוגבלות זכאי לתשלום דמי מחלה כבר מהיום הראשון להיעדרותו


עובדים זכאים לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בשל טיפול בבן משפחה קרוב

  • הטבלה הבאה מפרטת את מצבי הזכאות השונים ומפנה לערכים המרחיבים לגבי כל אחת מהזכאויות:
הסיבה להיעדרות מעבודה מספר ימי מחלה שניתן לקבל פרטים נוספים
מחלת בן זוג

מחלה ממארת של בן זוג

עד 6 ימים בשנה

עד 60 ימים בשנה

ימי מחלה עקב מחלת בן/בת הזוג
הריון ולידה של בת זוג עד 7 ימים בשנה ימי מחלה עקב הריון או לידה של בת הזוג
מחלת ילד עד גיל 16 עד 8 ימים בשנה

להורה יחיד - עד 16 ימים

ימי מחלה עקב מחלת ילד

ימי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) להורה עצמאי (הורה יחיד)

ילד עד גיל 18 החולה במחלה ממארת או במחלה המצריכה טיפול בדיאליזה עד 90 ימים בשנה

אם רק הוא ההורה המטפל - עד 110 ימים

ימי מחלה עקב מחלת ילד

ימי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) להורה עצמאי (הורה יחיד)

טיפול בילד עם צרכים מיוחדים (בכל הגילאים) עד 18 ימים בשנה

אם רק הוא ההורה המטפל - עד 36 ימים

ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות
מחלת הורה עד 6 ימים בשנה ימי מחלה עקב מחלת הורה
הערת עריכה
הסתרתי את השורה שאומרת שאסור לפטר עובד בעת התקופה שבה הוא מקבל דמי מחלה. ק יעה זו נכונה רק למקרה שהעובד עצמו חולה (לפי נוסח החוק).
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 23:54, 16 בינואר 2016 (IST)

תשלום דמי מחלה

  • על-פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) לא יקבל העובד שכר או תשלום כלשהו.
  • ביום השני והשלישי לתקופת ההיעדרות יקבל העובד מחצית משכר העבודה היומי שלו, ומהיום הרביעי ואילך יקבל תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדר כלל מעבודתו.
  • אם במקום העבודה קיים הסכם קיבוצי או חוזה עבודה המקנה שכר מלא החל מהיום הראשון להיעדרות, ינהגו לפי החוזה.
  • כמו כן, במקרה של הורה לאדם עם מוגבלות שנעדר מהעבודה לצורך מתן סיוע אישי לילדו, הזכאות לדמי מחלה מלאים היא החל מהיום הראשון.
  • עובד שלא שולמו לו דמי מחלה רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק.
  • למידע נוסף, ראו דמי מחלה.

מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים.

פסקי דין


חשוב לדעת

טיפ
אם בן המשפחה שבו צריך לטפל הוא ילדו של העובד, ומדובר במצב רפואי קשה, ניתן למשוך את הכספים שנחסכו עבורו בתכנית "חיסכון לכל ילד" גם לפני גיל 18, אם משיכת הכספים נועדה למימון צרכיו הרפואיים של הילד. למידע נוסף ראו משיכת כספים מתכנית "חיסכון לכל ילד" לפני גיל 18 בשל מצבו הרפואי של הילד.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים