הקדמה:

עובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) לאדם עם מוגבלות ,העובד שנה לפחות באותו מקום עבודה, זכאי להיעדר מעבודתו עד 36 ימים בשנה ,לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם, במקרה שסיוע זה מחייב את היעדרותו
ההיעדרות תיזקף על חשבון ימי המחלה של העובד או על חשבון ימי החופשה הצבורה לפי בחירת העובד
במהלך ימי ההיעדרות זכאי העובד לקבל דמי מחלה (או תשלום דמי חופשה) החל מהיום הראשון להיעדרות
בנוסף, העובד יהיה זכאי להיעדר עד 104 שעות בשנה ללא כל ניכוי משכרו, באופן יחסי להיקף המשרה

טפסים

עובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) לאדם עם מוגבלות ,העובד שנה לפחות באותו מקום עבודה, זכאי להיעדר מעבודתו עד 36 ימים בשנה ,לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם, במקרה שסיוע זה מחייב את היעדרות העובד ממקום עבודתו

  • עובד שהוא הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות, העובד שנה לפחות באותו מקום עבודה, זכאי להיעדר מעבודתו 18 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם, במקרה שסיוע זה מחייב את היעדרות העובד ממקום עבודתו. עובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) זכאי לעד 18 ימים נוספים של היעדרות (ובסה"כ 36 יום בשנה).
  • אם העובד נעדר רק בחלק מיום העבודה, ינוכה ממכסת ימי המחלה שצבר רק אותו חלק מהיום ולא יום שלם.
  • ימים אלו ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד (או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד).
  • במהלך ימי ההיעדרות זכאי העובד לקבל דמי מחלה בשיעור של 100% מהשכר החל מהיום הראשון להיעדרות.
  • בנוסף, הורה עצמאי זכאי להיעדר עד 104 שעות בשנה ללא כל ניכוי משכרו. זאת באופן יחסי להיקף המשרה (למשל עובד בחצי משרה יהיה זכאי ל-52 שעות היעדרות בשנה)
  • למידע נוסף, ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות.

מי זכאי?

  • עובד שעונה על שני התנאים הבאים:
  1. עובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) לאדם עם מוגבלות קבועה (לפי הגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות).
  2. הוא עובד לפחות שנה אצל אותו מעסיק.

* חשוב לדעת: הורה לאדם שמוגבלותו אינה קבועה, צפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה להישנות, אינו זכאי להטבה זו.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים