ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה עצמאי (הורה יחיד) לאדם עם מוגבלות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד שהוא הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות, זכאי להיעדר מעבודתו 18 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם, במידה וסיוע זה מחייב את היעדרות העובד ממקום עבודתו
עובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) זכאי לעד 18 ימים נוספים של היעדרות (ובסה"כ 36 יום בשנה)
ההיעדרות תיזקף על חשבון ימי המחלה של העובד
במהלך ימי ההיעדרות זכאי העובד לקבל דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות
העובד זכאי לזקוף היעדרויות אלה על חשבון ימי החופשה הצבורה במקום ימי המחלה
למידע נוסף, ראו היעדרות מעבודה לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות דף מידע מאת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טפסים:

עובד שהוא הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות, זכאי להיעדר מעבודתו 18 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם, במידה וסיוע זה מחייב את היעדרות העובד ממקום עבודתו.

  • עובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) זכאי לעד 18 ימים נוספים של היעדרות (ובסה"כ 36 יום בשנה).
  • אם העובד נעדר רק בחלק מיום העבודה, ינוכה ממכסת ימי המחלה שצבר רק אותו חלק מהיום ולא יום שלם.
  • ימים אלו ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד (או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד).
  • במהלך ימי ההיעדרות זכאי העובד לקבל דמי מחלה בשיעור של 100% מהשכר החל מהיום הראשון להיעדרות.
  • בנוסף, העובד יהיה זכאי להיעדר עד 104 שעות בשנה ללא כל ניכוי משכרו. זאת באופן יחסי להיקף המשרה (למשל עובד בחצי משרה יהיה זכאי ל-52 שעות היעדרות בשנה).
  • למידע נוסף, ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות.

מי זכאי?

  • עובד שעונה על שני התנאים הבאים:
  1. עובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) לאדם עם מוגבלות קבועה (לפי הגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות).
  2. הוא עובד לפחות שנה אצל אותו מעסיק.

* חשוב לדעת: הורה לאדם שמוגבלותו אינה קבועה, צפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה להישנות, אינו זכאי להטבה זו.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת


מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים