הורים עצמאיים (הורים יחידים) לילד (כולל ילד מעל גיל 18) עם מוגבלות קבועה, העובדים שנה לפחות באותו מקום עבודה, זכאים להיעדר מעבודתם עד 36 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לאותו ילד, אם סיוע זה מחייב את היעדרותם
ההיעדרות תיזקף על חשבון ימי המחלה של העובדים או על חשבון ימי החופשה הצבורה לפי בחירת העובדים
העובדים זכאים לקבל דמי מחלה (או תשלום דמי חופשה) החל מהיום הראשון להיעדרותם
בנוסף, העובדים זכאים להיעדר עד 104 שעות בשנה ללא כל ניכוי משכרם, באופן יחסי להיקף המשרה
טפסים

עובדים שהם הורים עצמאיים (הורים יחידים) לאדם (ילד או בוגר) עם מוגבלות קבועה, העובדים שנה לפחות באותו מקום עבודה, זכאים להיעדר מעבודתם עד 36 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם, במקרה שסיוע זה מחייב את היעדרותם ממקום העבודה.

  • הזכאות של כלל ההורים לאנשים עם מוגבלות היא להיעדר עד 18 ימים בשנה מעבודתם לצורך מתן הסיוע האישי, ועובדים שהם הורים עצמאיים זכאים לעד 18 ימים נוספים של היעדרות (ובסה"כ 36 יום בשנה).
  • אם העובדים נעדרו רק בחלק מיום העבודה, ינוכה ממכסת ימי המחלה שצברו רק אותו חלק מהיום ולא יום שלם.
  • ימים אלו ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובדים (או על חשבון ימי החופשה המגיעים להם, לפי בחירת העובדים).
  • במהלך ימי ההיעדרות העובדים זכאים לקבל דמי מחלה בשיעור של 100% מהשכר החל מהיום הראשון להיעדרותם.
  • בנוסף, הורים עצמאיים (הורים יחידים) זכאים להיעדר עד 104 שעות בשנה לצורך סיוע אישי לילדם ללא כל ניכוי משכרם, וזאת באופן יחסי להיקף המשרה (למשל עובד ב-3/4 משרה יהיה זכאי ל-78 שעות היעדרות בשנה). הזכאות של כלל ההורים היא להיעדר עד 52 שעות בשנה, והורים עצמאיים זכאים ל-52 שעות נוספות של היעדרות (ובסה"כ 104 שעות בשנה).
  • למידע נוסף על הזכאות הכללית ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות.

מי זכאי?

  • עובדים שעונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם הורים עצמאיים (הורים יחידים) לאדם עם מוגבלות קבועה (לפי הגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות).
  2. הם עובדים לפחות שנה אצל אותו מעסיק.

* חשוב לדעת: הורים לאדם שמוגבלותו אינה קבועה, צפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה להישנות, אינם זכאים להטבה זו.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים