החוק דן בנושא הלנת שכר לעובדים שכירים ועובדי קבלן והפיצויים שניתן לקבל בשם כך.

פרטים

שם החוק:חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה והשירותים החברתיים
חוק קודם:חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט-2009

נושאים וזכויות