הקדמה:

החוק דן בנושא הלנת שכר לעובדים שכירים ועובדי קבלן והפיצויים שניתן לקבל בשם כך.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011
נוסח החוק:
חוק קודם:
חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט-2009

נושאים וזכויות