הקדמה:

החוק קובע, כי הלנת שכר של עובדים היא עבירה פלילית המאפשרת גם הטלת קנס כספי מנהלי על המעסיק.
עוד קובע החוק, כי ניתן להטיל קנס גם על מזמין שירות, במקרה בו מדובר בהלנת שכרם של עובדי קבלן.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011
נוסח החוק:
חוק קודם:
חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט-2009

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

חוק הגנת השכר