מה מגיע לעובדי קבלן המועסקים דרך חברות כוח אדם?

קיימים שני סוגים של עובדי קבלן: עובדי קבלן המועסקים דרך קבלני כוח אדם (חברות כוח אדם) ועובדי קבלן המועסקים דרך קבלני שירות (חברות שירותים). ההבדל העיקרי בין שני סוגי הקבלנים הוא שקבלני כוח אדם מספקים עובדים למעסיק כדי שישתלבו בעבודה השוטפת של המעסיק בעוד שקבלני שירות מספקים מוצר (שירות) מוגמר, כגון: עובדי ניקיון ותחזוקה או עובדי חברות שמירה ואבטחה.

פורטל זה מרכז את המידע הנוגע לעובדי קבלן כוח אדם בלבד.

עובדי קבלן זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים מכוח החוק. בנוסף על זכויות אלו, ישנן מספר זכויות ייחודיות לעובדי קבלן כוח אדם המגיעות להם מתוקף צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם וחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.
יש לשים לב כי זכויות עובדי קבלן כוח אדם במגזר העסקי/פרטי שונות מאלו של עובדי קבלן כוח אדם במגזר הציבורי. עובדים במגזר העסקי זכאים לזכויות מתוקף צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם ואילו עובדים במגזר הציבורי זכאים לקבל "השוואת תנאים" לעובדים בהעסקה ישירה לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים