פיצויי הלנת שכר (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד שלא קיבל את שכרו עד 9 ימים מהמועד הקבוע בחוק, רשאי לתבוע פיצויי הלנת שכר מהמעסיק החל מהמועד בו היה צריך לשלם את השכר
השכר המולן לצורך חישוב פיצויי הלנת שכר הנו אך ורק שכר העבודה של העובד ואין הוא כולל תשלומים נלווים והחזרי הוצאות
השכר המולן לצורך חישוב פיצויי הלנת שכר הוא שכר העבודה ברוטו, אלא אם המעסיק הוכיח שהעביר את הניכויים המותרים לייעודם (כגון מס הכנסה וביטוח לאומי)
הפיצוי הוא בשיעור של 5% מהשכר המולן לשבוע הראשון של ההלנה, ו- 10% מהשכר המולן בשבועות שלאחר מכן, או בתוספת הצמדה וריבית של 20% - לפי הגבוה מבין השניים
יש להגיש את התביעה לא יאוחר מ- 60 יום לאחר קבלת השכר המולן
למידע נוסף ראו סעיף 17 לחוק הגנת השכר

שכר מולן הוא השכר שעובד היה אמור לקבל בעד עבודתו או חלק מאותו שכר, אשר לא שולם עד היום התשיעי שלאחר מועד תשלום השכר. *אם השכר לא שולם עד 9 ימים מהמועד שנקבע לתשלום השכר, העובד זכאי לתבוע בגינו פיצויים מהמעסיק החל מהמועד בו היה צריך לשלם את השכר, כלומר מסוף החודש שהשכר משתלם עבורו.

חישוב פיצויי הלנת השכר

מהו השכר המולן

 • שכר מולן הוא השכר שעובד היה אמור לקבל בעד עבודתו או חלק מאותו שכר, אשר לא שולם עד היום התשיעי שלאחר מועד תשלום השכר.
 • השכר המולן לצורך חישוב פיצויי הלנת שכר הנו אך ורק שכר העבודה של העובד ואין הוא כולל תשלומים נלווים והחזרי הוצאות:
 • השכר המולן לצורך חישוב פיצויי הלנת שכר הוא שכר העבודה ברוטו, ללא תשלומים נלווים והחזרי הוצאות. אם המעסיק הוכיח כי מתוך השכר ברוטו הוא ניכה והעביר לייעודם את הניכויים המותרים על פי החוק (כגון מס הכנסה וביטוח לאומי), פיצויי הלנת השכר יחולו על שכר העבודה נטו, שיוותר לאחר העברת הניכויים המותרים.
  • בנסיבות מיוחדות יוכל בית הדין לקבוע שפיצויי הלנת השכר יחולו על שכר העבודה נטו ולא על השכר ברוטו, גם אם המעסיק טרם העביר את הניכויים המותרים לייעודם.
  • לקריאת פסק דין בנושא

אופן חישוב פיצויי הלנת השכר

 • פיצויי הלנת שכר מתווספים לשכר המולן ומחושבים לפי הגבוה מבין התחשיבים הבאים:
 1. בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה - פיצוי בסך 5% מהשכר המולן, ובעד כל שבוע או חלק משבוע שלאחריו - פיצוי בסך 10% מהשכר המולן.
 2. הפרשי הצמדה לתקופה שבין המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה עבור כל חודש שבתקופה האמורה. עבור חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.
דוגמה
עובד ששכרו בגובה 5,000 ש"ח היה אמור להיות משולם ב- 01.02.2015 ושולם רק ב- 01.04.2015
 • העובד זכאי לפיצוי הלנה בגובה 4,250 ש"ח, לפי החישוב הבא:
  • אורך תקופה ההלנה מגיע לכמעט 9 שבועות.
  • עבור השבוע הראשון זכאי העובד לפיצוי בסך 250 ש"ח (5% מהשכר)
  • עבור כל שבוע נוסף או חלק משבוע זכאי העובד ל-10% מהשכר, כלומר ל- 500 ש"ח X‏ 8 שבועות. סה"כ 4,000 ש"ח.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה בבית הדין לעבודה בתוך 60 יום מהיום שבו קיבל העובד את השכר המולן. (בית הדין לעבודה רשאי לאשר לעובד להגיש תביעה לפיצויי הלנת שכר גם תוך 90 ימים).
 • אם השכר עצמו טרם שולם, ניתן להגיש את התביעה לבית הדין בתוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן.
דוגמה
עובד ששכרו בגובה 5,000 ש"ח היה אמור להיות משולם ב- 01.02.2015
 • אם השכר שולם ב-01.04.2015,
  • יש להגיש את התביעה לפיצויי ההלנה בתוך 60 יום מהמועד שבו שולם השכר, כלומר עד יום 30.06.2015.
  • ניתן לבקש מבית הדין לעבודה ארכה להגשת התביעה עד יום 30.07.2015.
 • אם השכר טרם שולם, יש להגיש את התביעה לכל המאוחר עד יום 10.02.2016.
  • שכר חודש ינואר 2015 צריך להיות משולם עד סוף חודש ינואר.
  • השכר נחשב לשכר מולן אם לא שולם בתוך 9 ימים ממועד התשלום הנ"ל (כלומר אם לא שולם עד ה-09.02.2015). בתאריך 10.02.2015 השכר נחשב למולן, החל מיום 01.02.2015
 • להסבר על הגשת תביעה בבית הדין לעבודה ראו באתר הרשות השופטת.
 • חשוב לדעת

  • האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מעניק, בהתאם לתנאי הזכאות, סיוע משפטי בנושאי תעסוקה שונים (כולל פיצויי הלנת שכר).
  • הלנת שכר היא עבירה פלילית וניתן להטיל בגינה קנס של עד 35,380 ש"ח.
  • בית הדין לעבודה רשאי להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו במקרים הבאים:
   • אם שכר העבודה לא שולם במועד בגלל טעות כנה או בגלל נסיבות שלמעסיק לא הייתה שליטה עליהן.
   • אם שכר העבודה לא שולם עקב חילוקי דעות לגבי עצם התשלום ובתנאי שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועד.
  • הנטיה של בית הדין לעבודה היא שלא לתת פיצויי הלנה מלאים, למעט במקרים קיצוניים.
  • בית הדין לעבודה רשאי לחייב מעסיק שהלין שכר מינימום לשלם לעובד פיצויי הלנת שכר מוגדלים, ככל שיראה לו צודק בנסיבות העניין.

  התיישנות

  • הזכות לפיצויי הלנת שכר מתיישנת (כשלא ניתן יותר לתבוע פיצויים) במקרים הבאים:
   • אם שולם השכר באיחור: אם לא הוגשה תביעה בתוך 60 יום מהיום שבו קיבל העובד את השכר המולן (בית הדין יכול להאריך את התקופה ל- 90 יום לפי בקשת התובע).
   • אם לא שולם השכר: אם לא הוגשה תביעה בתוך שנה מהיום שבו הולן השכר (ההתיישנות היא לגבי הפיצוי, את שכר העבודה עצמו ניתן לתבוע עד 7 שנים).
   • במקרה של הלנות חוזרות: אם המעסיק הלין את שכרו של העובד 3 פעמים בתקופה של 12 חודשים רצופים בתוך 3 שנים רצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תקופת ההתיישנות תהיה 3 שנים.

  מידע זה עשוי לעניין אותך

  פסקי דין

  ארגוני סיוע


  גורמי ממשל


  חקיקה ונהלים