הקדמה:

חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007, מעניק גמלה והטבות לארבע אוכלוסיות:

  • יוצאי מחנות וגטאות אשר לא היו זכאים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
  • מקבלי קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
  • ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה (העולה על 1,000 ש"ח לחודש) עקב רדיפתם על-ידי נאצים.
  • עובדי כפייה לשעבר המקבלים הבטחת הכנסה, אשר קיבלו בעבר תשלום מקרן "זיכרון, אחריות ועתיד".

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר האוצר

תיקון חוק הטבות לניצולי שואה- יוני 2014

קצבה ליוצאי מחנות וגטאות

  • בשנת 2008, תוקן חוק ההטבות לניצולי שואה וקבע כי ניצולים, יוצאי מחנות וגטאות מוכרים, שלא היו זכאים עד אותה עת לקצבה בגין נרדפותם בשואה, והם עומדים בתנאים הקבועים בחוק, יהיו זכאים לקצבה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות.
  • בחודש יוני 2014, תוקן חוק ההטבות והשווה את גובה הגמלה והתנאים של יוצאי מחנות וגטאות הזכאים לקצבה זו, לגובה הגמלה והתנאים של ניצולי השואה אשר הוכרו על ידי חוק נכי רדיפות הנאצים.
  • לפרטים אודות קצבה זו ראו קצבה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות.

קצבה לניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות

מענק שנתי לניצולי שואה שאינם מקבלים גמלה

מענק שנתי לעובדי כפיה המקבלים הבטחת הכנסה

מענק רבעוני לניצולי שואה המקבלים רנטה בגין נזקי בריאות מגרמניה (BEG)

חשוב לדעת

נושאים וזכויות

פסקי דין

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.