הקדמה:

חוק הסיוע המשפטי מסמיך את שר המשפטים להקים לשכות לסיוע משפטי שבראשן יעמוד חבר לשכת עורכי הדין.

  • הלשכות יתנו שירות משפטי ללא תשלום, למי שאין באפשרותם לממנו וכן במקרים נוספים המפורטים בתוספת.
  • הסיוע המשפטי יינתן בתחומים שנקבעו בתקנות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים