חוק הסיוע המשפטי מסמיך את שר המשפטים להקים לשכות לסיוע משפטי שבראשן יעמוד חבר לשכת עורכי הדין. הלשכות יתנו שירות משפטי ללא תשלום, למי שאין באפשרותם לממנו וכן במקרים נוספים המפורטים בתוספת.

פרטים

שם החוק:חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים