הקדמה:

בני משפחה ששכלו קרוב בעבירת המתה (רצח או הריגה) זכאים לקבל סיוע משפטי ממשרד המשפטים ללא תשלום
קבלת השירות מותנית באישור של ועדת זכאות על כך שהמוות לא התרחש בשל מעורבות המנוח בפשע
למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים


משרד המשפטים מעניק ליווי וייצוג משפטי באמצעות עורכי דין שוהוכשרו במיוחד לתפקיד זה, למי ששכלו בן משפחה בעבירת המתה (רצח או הריגה).

 • הסיוע ניתן בתחום ההליך הפלילי ובתחום ההליך האזרחי, בהתאם לצורך.

מי זכאי?

 • נפגעי עבירות המתה- בני משפחה מדרגה ראשונה (הורים, אחים, בעל/אישה/ידוע בציבור וילדים) של מי שעבירת רצח או הריגה גרמה למותו, לאחר שזכאותם לסיוע אושרה על-ידי ועדת הזכאות.

תהליך מימוש הזכות

סיוע בהליך הפלילי

 • הסיוע בהליך הפלילי כולל:
  • ליווי פיזי של נפגע העבירה בישיבות בית המשפט בהליך הפלילי תוך מתן ההסברים המשפטיים הנדרשים.
  • סיוע בהצהרת נפגע.
  • סיוע לנפגע בגיבוש עמדתו לגבי עסקאות טיעון, "ייצוגו" מול גורמי הפרקליטות אם הוא מעוניין בכך ועוד.
  • יידוע המשפחות, במקרה הצורך, על ההליך שבפתחו הן נמצאות:
   • הסבר על החוק הפלילי.
   • הסבר על כניסה למערכת הממוחשבת המאפשרת קבלת מידע אודות התקדמות ההליך הפלילי, החלטות בית המשפט, מידע בדבר חופשות האסיר וכן מידע ממחלקת חנינות אם הוגשה בקשת חנינה, למשל).
 • הסיוע הניתן אינו גורע מחובת הגורמים המוסמכים בפרקליטות ליידע לגבי נושאים אלה.

סיוע בהליך האזרחי

 • בהליך האזרחי ניתנים ייצוג וסיוע הכוללים, בין היתר:
  • הגשת תביעה אזרחית לפיצוי כספי נגד הפוגע.
  • בירור זכויות המגיעות מהמוסד לביטוח לאומי.
  • סיוע בהוצאת צו ירושה בר תוקף.
  • שינוי מעמד אישי במשרד הפנים.
  • סיוע מול הבנקים.
  • פנייה למקום העבודה של המנוח - במקרה שמקום העבודה שילם עבורו ביטוחים ותגמולים שונים.
  • פנייה לקבלת הטבות והנחות מהרשויות המקומיות לאחר שינוי המעמד המשפחתי.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות