הקדמה:

משרד המשפטים מסייע בייצוג בפני ערכאות משפטיות בתחומי המשפט האזרחי (בתחום המשפט הפלילי ניתן סיוע לחשודים, עצורים, או נאשמים על-ידי הסניגוריה הציבורית)
הסיוע המשפטי מוענק ללא תשלום לזכאים על פי הכנסותיהם, למעט תשלום אגרה
מי שהגישו בקשה לסיוע ולא נמצאו זכאים, יכולים לפנות לקבלת סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי מארגונים שונים
למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים


משרד המשפטים מעניק סיוע משפטי בנושאים אזרחיים למי שמתקשים להתמודד עם המערכת המשפטית, וזכאים לסיוע בהתאם להוראות הדין.

תחומי הסיוע

 • ייעוץ משפטי בנושאים אזרחיים (ראו פירוט בהמשך).
 • הדרכה בהתנהלות בהליכים משפטיים.
 • ייצוג בערכאות משפטיות:
 • ייצוג בהליכים ליישוב סכסוך בהסכמה כגון גישור.

מי זכאי?

 • ככלל, הזכאות לקבלת סיוע משפטי מותנית בשלושה תנאים מצטברים:
  1. הסיוע המשפטי נדרש בנושא אחד או בכמה מהנושאים שבהם אפשר לקבל סיוע משפטי.
  2. מבקש הסיוע זכאי לקבלו מבחינה כלכלית - מבחן זכאות כלכלית.
  3. יש סיכוי משפטי לזכות בתביעה.

מבחן הזכאות הכלכלית

 • מבחן הזכאות הכלכלית נחלק לשני מבחני משנה:
  • מבחן הכנסה -
   • יחיד או משפחה שבה עד 3 נפשות שגובה הכנסתן (ברוטו) הוא עד 67% מהשכר הממוצע במשק.
   • לכל נפש נוספת (מעל ל-3) יש תוספת של 6%.
   • בענייני מעמד אישי לא נבדקת הכנסת בן/בת זוג.
  • מבחן הרכוש -
   • שווי הרכוש הניתן למימוש (חסכונות, רכב וכד') או הרכוש שמאפשר לקבל הלוואה, של מבקש הסיוע אינו עולה על פי 3 מהשכר הממוצע במשק.
   • מבחן הרכוש איננו חל על דירת מגורים או רכוש של בן/בת הזוג.

פטורים ממבחן הזכאות הכלכלית

חריגים במבחן הזכאות הכלכלית

 • בענייני משפחה תילקח בחשבון רק הכנסת המבקש עצמו, ולא הכנסת בני משפחתו האחרים המתגוררים עמו.

נושאים בהם ניתן סיוע משפטי

תהליך מימוש הזכות

החלפת עורך דין המטפל בתיק

 • מבקש סיוע המעוניין בהחלפת עורך הדין המטפל בתיקו רשאי, במקרים מסוימים ובתנאי שיש לכך הצדקה, לפנות בבקשה מנומקת אל עורך הדין שראיין אותו ונתן את המינוי בתיק.
 • כמו כן, עורך דין שהופנה אליו תיק רשאי לבקש להשתחרר מהייצוג, בתנאי שיש לכך הצדקה מנומקת.
 • בהתאם לנסיבות המקרה, תיבדק האפשרות להחלפת עורך הדין המטפל בתיק (ייתכן גם שהחלפת עורך הדין לא תתאפשר).

חשוב לדעת

 • הסיוע ניתן בתחומים אזרחיים בלבד. בהליכים פליליים ניתן סיוע לחשודים, עצורים, או נאשמים על-ידי הסניגוריה הציבורית.
 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל המוקד הטלפוני של האגף לסיוע משפטי: 6405*.
 • מי שהגישו בקשה לסיוע ולא נמצאו זכאים, יכולים לפנות לקבלת סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי מארגונים שונים.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים