תקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973 קובעות כללים לגבי השירות המשפטי הניתן ללא תשלום על ידי לשכות הסיוע של משרד המשפטים.

פרטים

שם החוק:תקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.