הקדמה:

תקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973 קובעות כללים לגבי השירות המשפטי הניתן ללא תשלום על ידי לשכות הסיוע של משרד המשפטים.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.