הקדמה:

תקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973 קובעות כללים לגבי השירות המשפטי הניתן ללא תשלום על ידי לשכות הסיוע של משרד המשפטים.

  • התקנות מתייחסות לנושאים כגון:
  • תשלום אגרת השתתפות עבור הסיוע המשפטי ומקרים בהם ניתן פטור מתשלום האגרה.
  • האנשים המוסמכים לתת את הסיוע המשפטי.
  • הנושאים בהם ניתן השירות המשפטי.
  • מה נכלל בשירות (ייעוץ משפטי, ייצוג וכד').

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.