הקדמה:

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 מגדיר את זכויותיהם של עובדים המועסקים על ידי קבלני כוח אדם ואת חובותיהם של המעסיקים (קבלני כוח האדם והמעסיקים בפועל של העובדים).

פרטי החוק

שם החוק:
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

קבלן כוח אדם מול קבלן שירות

  • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם מבחין בין קבלן כוח אדם לבין קבלן שירות:
    • קבלן כוח אדם - מספק עובדים (כוח אדם) למעסיק כלשהו לצורך ביצוע עבודה שהיא חלק מהפעילות הרגילה של המעסיק.
    • קבלן שירות - מספק עובדים למעסיק כלשהו לצורך ביצוע שירות מוגדר (כגון שמירה או ניקיון) שהוא מובחן מהפעילות של המעסיק.
  • על-פי סעיף 1 והתוספת השנייה לחוק, קבלן שירות מוגדר כמי שנותן שירותים בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון.
דוגמה
קבלן המספק עובד למפעל כדי שישמש כפקיד קבלה הוא קבלן כוח אדם, בעוד שקבלן המספק עובדת לאותו המפעל כדי שתשמש כמאבטחת הוא קבלן שירות.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.