הקדמה:

על פי חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), כאשר ילד התייתם, ופרקליט המדינה (או מי שמונה מטעמו) קבע כי קיים יסוד סביר להניח שחיי ההורה קופחו בשל פשע שבוצע על ידי בן זוגו, הילד יהיה זכאי לתגמול חודשי שישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), התשנ"ה-1995
שר אחראי:
שר העבודה והרווחה

עדכונים לחוק

רשימת העדכונים לחוק, לפי מספר ותאריך, כולל תיאור קצר של משמעות כל אחד מהם. -->

נושאים וזכויות