על פי חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), כאשר ילד התייתם, ופרקליט המדינה (או מי שמונה מטעמו) קבע כי קיים יסוד סביר להניח שחיי ההורה קופחו בשל פשע שבוצע על ידי בן זוגו, הילד יהיה זכאי לתגמול חודשי שישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי.

פרטים

שם החוק:חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), התשנ"ה-1995
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר העבודה והרווחה

נושאים וזכויות