הקדמה:

ילד שהורהו נרצח/ה על-ידי בן/בת הזוג, זכאי לתגמול חודשי
התגמול משולם לילד בנוסף לכל קצבה אחרת שהוא זכאי לה כגון קצבת ילדים או קצבת שאירים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


על-פי חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), ילד שהורהו נרצח/ה על-ידי בן/בת הזוג, זכאי לתגמול חודשי.

מי זכאי?

 • ילד שהורהו נרצח/ה ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  • ההורה שנרצח/ה היה תושב/ת ישראל.
  • חיי ההורה קופחו בידי בן זוגו (כולל בני זוג שאינם נשואים).
  • פרקליטות המדינה קבעה כי קיים יסוד סביר להניח שמדובר ברצח עקב אלימות במשפחה.
 • "ילד" ייחשב כל מי שהוא אחד מאלה (כולל ילד מאומץ או ילד חורג):
  • עדיין לא מלאו לו 18 שנים.
  • עדיין לא מלאו לו 20 שנים והוא לומד במוסד חינוך על-יסודי או במסגרת קדם צבאית של צה"ל.
  • עדיין לא מלאו לו 21 שנים והוא משרת בהתנדבות למטרה צבאית או לאומית.
  • עדיין לא מלאו לו 24 שנים והוא משרת שירות חובה בצה"ל.
  • עדיין לא מלאו לו 24 שנים והוא מתנדב בשירות לאומי, או לומד במסגרת העתודה של צה"ל.

תהליך מימוש הזכות

סכום התגמול

 • סכום התגמול נקבע על-פי מספר הילדים במשפחה והשכר הממוצע לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי, כפי שהיה ביום הרצח.
 • נכון ל-2021, השכר הממוצע לפי סעיף 2 הוא 10,551 ש"ח.
 • לנתוני השכר הממוצע לפי סעיף 2 בשנים קודמות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
מספר הילדים במשפחה סכום התגמול
ילד אחד 45% מהשכר הממוצע (4,748 ש"ח ב-2021)
2 ילדים 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח ב-2021)
3 ילדים 67.5% מהשכר הממוצע (7,122 ש"ח ב-2021)
4 ילדים או יותר 75% מהשכר הממוצע (7,913 ש"ח ב-2021)

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים