ילדים שהורה שלהם נרצח/ה על-ידי בן/בת הזוג (כולל בני זוג שלא מנישואים) זכאים לתגמול חודשי
התגמול משולם בנוסף לכל קצבה אחרת שהילדים זכאים לה (כגון קצבת ילדים או קצבת שאירים)

ילדים שהורה שלהם נרצח/ה על-ידי בן/בת הזוג (כולל בני זוג שלא מנישואים) זכאים לתשלום חודשי.

מי זכאי?

 • ילדים שהורה שלהם נרצח/ה על-ידי בן/בת הזוג ומתקיימים התנאים הבאים:
  1. ההורה שנרצח/ה היה/הייתה תושב/ת ישראל.
  2. פרקליטות המדינה קבעה כי קיים יסוד סביר להניח שמדובר ברצח עקב אלימות במשפחה.
 • "ילדים" ייחשבו כל אחד מאלה (כולל ילדים מאומצים וילדים חורגים):
  • עדיין לא מלאו להם 18 שנים.
  • עדיין לא מלאו להם 20 שנים והם לומדים במוסד חינוך על-יסודי או במסגרת קדם צבאית של צה"ל.
  • עדיין לא מלאו להם 21 שנים והם משרתים בהתנדבות למטרה צבאית או לאומית.
  • עדיין לא מלאו להם 24 שנים והם משרתים בשירות חובה בצה"ל או מתנדבים בשירות לאומי או לומדים במסגרת העתודה של צה"ל.

תהליך מימוש הזכות

סכום התגמול

מספר הילדים במשפחה סכום התגמול נכון ל-2024
ילד אחד 7,522 ₪ (60% מהשכר הממוצע)
2 ילדים 10,029 ₪ (80% מהשכר הממוצע)
3 ילדים 11,282 ₪ (90% מהשכר הממוצע)
4 ילדים או יותר 12,536 ₪ (100% מהשכר הממוצע)

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים