הקדמה:

ילד שהורהו נרצח/ה על-ידי בן/בת הזוג, זכאי לתגמול חודשי
התגמול משולם לילד בנוסף לכל קצבה אחרת שהוא זכאי לה כגון קצבת ילדים או קצבת שאירים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


על-פי חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), ילד שהורהו נרצח/ה על-ידי בן/בת הזוג, זכאי לתגמול חודשי.

מי זכאי?

 • ילד שהורהו נרצח/ה ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. ההורה שנרצח/ה היה תושב/ת ישראל.
  2. חיי ההורה קופחו בידי בן זוגו (כולל בני זוג שלא נישאו).
  3. פרקליטות המדינה קבעה כי קיים יסוד סביר להניח שמדובר ברצח עקב אלימות במשפחה.
 • "ילד" ייחשב כל מי שהוא אחד מאלה (כולל ילד מאומץ או ילד חורג):
  • עדיין לא מלאו לו 18 שנים.
  • עדיין לא מלאו לו 20 שנים והוא לומד במוסד חינוך על-יסודי או במסגרת קדם צבאית של צה"ל.
  • עדיין לא מלאו לו 21 שנים והוא משרת בהתנדבות למטרה צבאית או לאומית.
  • עדיין לא מלאו לו 24 שנים והוא משרת שירות חובה בצה"ל.
  • עדיין לא מלאו לו 24 שנים והוא מתנדב בשירות לאומי, או לומד במסגרת העתודה של צה"ל.

תהליך מימוש הזכות

סכום התגמול

 • סכום התגמול נקבע על-פי מספר הילדים במשפחה והשכר הממוצע (לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי), כפי שהיה ביום הרצח.
 • נכון ל-2023 השכר הממוצע לפי סעיף 2 הוא 11,870 ₪.
מספר הילדים במשפחה סכום התגמול
ילד אחד 60% מהשכר הממוצע (7,122 ₪ ב-2023)
2 ילדים 80% מהשכר הממוצע (9,496 ₪ ב-2023)
3 ילדים 90% מהשכר הממוצע (10,683 ₪ ב-2023)
4 ילדים או יותר 100% מהשכר הממוצע (11,870 ₪ ב-2023)

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים