הקדמה:

חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), תשס"ז-2007 נועד לעודד מעסיקים במקומות עבודה שאינם מפעלים מוגנים להעסיק אנשים שבשל מוגבלותם יכולת העבודה שלהם נמוכה מ-20%, ולשלבם בשוק העבודה הכללי.
החוק פקע ב-09.08.2017.


פרטי החוק

שם החוק:
חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), תשס"ז-2007
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הכלכלה
אזהרה
החוק פקע ב-09.08.2017 והוא אינו בתוקף יותר

הנושאים שהוסדרו בחוק

 • פירוט ההליך שאותו צריך לבצע אדם עם מוגבלות הרוצה להיות מוכר כמשתקם.
 • קביעת גובה שכרו של משתקם.
 • פירוט הזכויות המגיעות למשתקם, שזכויות עובדים אינן חלות עליו.
 • איסור אפליה של משתקם בכל הקשור לתעסוקה או לשכר התעסוקה, מסיבות שאינן רלוונטיות לאופי או מהות התעסוקה (אפליה מחמת מין, מעמד אישי, היריון, גיל, גזע, דת, לאום וכו').

עדכונים לחוק

 • תיקון מס' 1 מיום 02.08.2012:
  • בתוספת השנייה לחוק - המנהל יבצע הערכה מחודשת של יכולת התעסוקה של המשתקם בתום שנה ובתום שלוש שנים ממתן ההערכה הראשונה (במקום בתום שנה, בתום שנתיים ובתום ארבע שנים).
  • בסעיף 3(ו) לחוק - בנושא תשלום דמי מחלה, המשתקם יקבל עבור יום מחלה שכר השווה לשכר של יום תעסוקה רגיל (במקום בשיעור של 75 אחוזים בלבד).

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.
 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.