הקדמה:

חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על -תיכוניים, התשס"ח-2008, מעגן את זכותם הבסיסית של מועמדים עם לקות למידה למוסדות להשכלה העל-תיכונית וסטודנטים עם לקות למידה הלומדים בהם להתאמות לצורכיהם בתנאים שיאפשרו להם להביא לידי ביטוי את יכולתם וכישוריהם.

לקות למידה לפי החוק הינה לקות המשפיעה על תהליכים קוגניטיביים והמתבטאת בקשיים משמעותיים שאינם תואמים את גילו של בעל הלקות ברכישת מיומנויות או בשימוש בכישורים של קשב וריכוז, שפה, קריאה, כתיבה, המשגה, תפקוד ניהולי או יכולות חישוביות, חברתיות או רגשיות.

לפי החוק, קשיי למידה לא ייחשבו כלקות למידה אם הם כתוצאה מפגיעה חושית, מוגבלויות פיזיות, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות נפשית או תנאים חיצוניים, כגון חסך סביבתי או חברתי-כלכלי.

כדי למצות את הזכויות על פי החוק על המועמד ללימודים או הסטודנט להגיש למוסד הלימודים אבחון שנערך על ידי מאבחן מוכר לזיהוי ליקויי הלמידה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר החינוך

הוראות החוק

 • הזכויות על פי החוק הן:
 • סטודנט בתקופה שלפני תחילת החוק (לפני יום 01.02.2009) היה זכאי להתאמות על פי אבחון שאינו אבחון מוכר, ימשיך להיות זכאי להתאמות לתקופה שניתנו או עד לסיום לימודיו לתואר או לתעודה, לפי התאריך המוקדם.
 • לא תינתן התאמה לבחינה, מטלה או חלק מהן כאשר הדבר מתחייב מהדרישות המהותיות של הבחינה או המטלה.
 • שר החינוך או שר הכלכלה יוכלו להגביל את ההתאמות המגיעות למועמד או לסטודנט אם הן מטילות נטל כבד על המוסד הלימודי ולחייב את המוסד הלימודי בהתאמות חלופיות.
 • על המוסד הלימודי לפרסם נהלים ליישום החוק בתחילת כל שנת לימודים, באתר האינטרנט של המוסד הלימודי, אם יש לו אתר אינטרנט, בשנתון ובידיעון של המוסד ועל לוח המודעות במקום מרכזי במוסד הלימודי אשר יהיו נגישים לבעלי לקות למידה ויכללו מידע על מרכז התמיכה לסטודנטים עם לקות למידה במוסד הלימודי ופרטי ההתקשרות עמו.
 • להתאמות הניתנות ולהליך הגשת בקשה להתאמות ראו התאמות לבעלי לקויות למידה במוסדות על תיכוניים.

המוסדות עליהם חל החוק

מאבחן מוכר

 • אחד מבעלי המקצועות הבאים שהינו אזרח ישראלי או תושב ישראל בעל הכשרה בתחום לקויות למידה רשאי לאבחן לקות למידה:
  • פסיכולוג/ית מומחה/ית.
  • בוגר/ת תואר שני בליקויי למידה ממוסד אקדמי ישראלי מוכר או ממוסד בחו"ל אשר קיבל/ה הכרה על ידי שר החינוך.
  • אנשי מקצוע נוספים בעלי תואר שני (לרבות תואר שני ברפואה, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת) ממוסד אקדמי ישראלי או ממוסד מחו"ל שקיבלו הכרה על ידי שר החינוך.
  • לאבחון דיסגרפיה - מרפא/ה בעיסוק בעלת תואר שני ממוסד אקדמי ישראלי מוכר או ממוסד מחו"ל אשר קיבל/ה את אישור מנכ"ל משרד הבריאות.
  • לאבחון ליקוי בעיבוד שמיעתי או דיבור, קלינאי/ת תקשורת בעלת תואר שני ממוסד אקדמי ישראלי מוכר או ממוסד מחו"ל אשר קיבל את אישור מנכ"ל משרד הבריאות.
  • לאבחון הפרעת קשב וריכוז, אחד מאלה:
   • רופא מומחה בנוירולוגיה או נוירולוגית ילדים.
   • רופא מומחה בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר.
   • רופא מומחה ברפואת ילדים עם ניסיון של שלוש שנים לפחות בהתפתחות הילד.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.