הקדמה:

חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961 מציב הגבלות על גרימת מפגעים בתחומים של זיהום אוויר, רעש וריח.

  • החוק מפרט לגבי דרכי האכיפה והענישה על גרימת מפגעים אלו.
  • חוק זה ידוע גם בשם 'חוק כנוביץ'.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961
נוסח החוק:
שר אחראי:
השר לאיכות הסביבה

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים


תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.