הקדמה:

  • חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) מגדיר כיצד ניתן לטפל במפגעים סביבתיים וקובע את התנאים להגשת תביעה אזרחית למי שנפגע ממפגע סביבתי.
  • החוק קובע כי בית המשפט רשאי להוציא צו מניעה לפעולות הגורמות למפגעים סביבתיים.
  • על-פי החוק, ניתן להגיש תביעה אזרחית כנגד גורם למפגע סביבתי 60 יום לאחר שניתנה הודעה מראש לשר לאיכות הסביבה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992
נוסח החוק:
שר אחראי:
השר לאיכות הסביבה

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים


תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.