הקדמה:

חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), תש"ס-2000 קובע את הזכות למעון יום עבור כל פעוט עד גיל 3 הנמצא בסיכון. החוק מגדיר מי נחשב פעוט בסיכון ואילו מצבים מקנים את הזכות למעון.

  • משרד הרווחה, באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים, ממונה על ביצוע החוק.
  • לצורך קביעת הזכאות על-פי החוק, נדרשת חוות דעת רפואית, פסיכולוגית או התפתחותית, בנוסף להערכת עובד סוציאלי של שירותי הרווחה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), תש"ס-2000
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר העבודה והרווחה

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים