הקדמה:

חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), תש"ס-2000 קובע את הזכות למעון יום עבור כל פעוט עד גיל 3 הנמצא בסיכון. החוק מגדיר מי נחשב פעוט בסיכון ואילו מצבים מקנים את הזכות למעון.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), תש"ס-2000
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר העבודה והרווחה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים