הקדמה:

תינוקות ופעוטות עד גיל 3 הסובלים מעיכוב בהתפתחות או ממחלות מורכבות עשויים להשתלב במעון יום או במשפחתון רגיל ולקבל סייעת אישית עד ל-4 שעות ביום
ראו סעיף 6 להוראה 8.10 בתע"ס - שילוב ילד עם צרכים מיוחדים במשפחתון/במעון


הורים לתינוקות ופעוטות עד גיל 3 עם צרכים מיוחדים המעוניינים לשלב את ילדם במסגרת רגילה, עשויים לקבל סיוע מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 • במסגרת הסיוע יכולים הפעוטות להשתלב במעון יום מוכר או במשפחתון מוכר, ולקבל סייעת צמודה עד 4 שעות ביום.
 • פעוט הזקוק לסיוע מעבר ל-4 שעות ביום, לא יוכל להשתלב במסגרות אלה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לעו"ס במחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למגורים המגורים, ולהגיש "בקשה לסיוע בקליטת ילד חריג במעונות יום ובמשפחתונים בתוכנית משולבת".
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • דו"ח התפתחותי מהמכון להתפתחות הילד המתאר את מצבו התפקודי של הילד וכולל המלצות לטיפול
  • רצוי - המלצה של רופא התפתחותי או איש מקצוע אחר בנוגע להתאמת הילד לשילוב במסגרת
  • כל חומר אחר שעשוי להיות רלוונטי לדעת ההורים או העו"ס
 • העו"ס יעביר את החומר בצירוף טופס פנייה ודו"ח סוציאלי על המשפחה לוועדה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • הוועדה רשאית לאשר לילד סייעת ל-4 שעות ביום לכל היותר.
 • כמו כן, הוועדה רשאית לאשר מכסה למעון יום או למשפחתון (כלומר מימון מהרווחה עבור שהות במעון, בנוסף למימון הסייעת).

חשוב לדעת

 • קבלת שעות סייעת מותנית באישור תקציבי ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • אישור ראשוני יינתן רק לחצי שנה, ולאחריה יחודש אם יימצא שהשילוב אכן נותן מענה לצורכי הפעוט, וכן שקיים תקציב למימון הסייעת.
 • כאשר פעוט קיבל סייעת במעון או משפחתון, ויש צורך בהמשך הסיוע עם המעבר לגן, צריך לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית, כדי שצוות רב-מקצועי ("ועדת שילוב" בעבר) ידון על כך.
 • על-פי חוזרי המנכ"ל שמתעדכנים מעת לעת, התחום הרפואי והתערבות רפואית במהלך השהיה במעון, אינם בתחומי האחריות של סייעת השילוב.

הרחבות לגבי אוכלוסיות שונות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

 • הוראה 8.10 בתע"ס - השמת פעוטות במעון יום/משפחתון - יישום חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס-2000 ושילובם של פעוטות עם צרכים מיוחדים (סעיף 6)
 • חוזר מנכ"ל 2020-006 מיום 02.09.2020- מתן שירותים באמצעות סייעת לשילוב פעוטות הסובלים מאלרגיות הזקוקים להשגחה במסגרת יומית

הרחבות ופרסומים