הקדמה:

פעוטות עם צרכים מיוחדים עד גיל 3 עשויים להשתלב במעון יום או במשפחתון רגיל ולקבל סייעת אישית עד ל-4 שעות ביום
על-פי חוזר מנכ"ל מס' 161 הזכאות לסייעת עבור פעוטות הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים מוארכת עד סוף אוגוסט 2020
ראו סעיף 6 להוראה 8.10 בתע"ס - שילוב ילד עם צרכים מיוחדים במשפחתון/במעון


הורים לתינוקות ופעוטות עד גיל 3 עם צרכים מיוחדים המעוניינים לשלב את ילדם במסגרת רגילה, עשויים לקבל סיוע מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 • במסגרת הסיוע יכולים הפעוטות להשתלב במעון יום מוכר או במשפחתון מוכר, ולקבל סייעת צמודה עד 4 שעות ביום.
 • פעוט הזקוק לסיוע מעבר ל-4 שעות ביום, לא יוכל להשתלב במסגרות אלה.

מי זכאי?

 • תינוקות ופעוטות עד גיל 3 שנים הסובלים ממחלות מורכבות, שניתנה לגביהם המלצה מהמכון/היחידה להתפתחות הילד או חוות דעת של רופא מומחה בתחום.

פעוטות הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים

 • בהתאם לחוזר מנכ"ל מס' 161 מיום 12.08.2019, פעוטות הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים ימשיכו להיות זכאים לסייעת עד ל-31.08.2020.
 • הזכאות נקבעת על סמך אישור מרופא מומחה לאלרגיה (אלרגולוג) כי הפעוט סובל מאלרגיה לחלב או ממולטי-אלרגיה מסכנת חיים, וזאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות בנושא.
 • זכאות זו היא בהיקף של שעתיים ביום להשגחה בזמני הארוחות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לעו"ס במחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למגורים המגורים, ולהגיש "בקשה לסיוע בקליטת ילד חריג במעונות יום ובמשפחתונים בתוכנית משולבת".
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • דו"ח התפתחותי מהמכון להתפתחות הילד המתאר את מצבו התפקודי של הילד וכולל המלצות לטיפול
  • רצוי - המלצה של רופא התפתחותי או איש מקצוע אחר בנוגע להתאמת הילד לשילוב במסגרת
  • כל חומר אחר שעשוי להיות רלוונטי לדעת ההורים או העו"ס
 • העו"ס יעביר את החומר בצירוף טופס פנייה ודו"ח סוציאלי על המשפחה לוועדה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • הוועדה רשאית לאשר לילד סייעת ל-4 שעות ביום לכל היותר.
 • כמו כן, הוועדה רשאית לאשר מכסה למעון יום או למשפחתון (כלומר מימון מהרווחה עבור שהות במעון, בנוסף למימון הסייעת).

תפקידי הסייעת

 • חוזר מנכ"ל מיום 19.08.2017 קובע כי תפקידי הסייעת כוללים ליווי, השגחה וסיוע בהשתלבות הפעוט בפעילות המעון.
 • על-פי חוזר המנכ"ל, התחום הרפואי, כולל התערבות רפואית במהלך השהיה במעון, אינם בתחומי האחריות של סייעת השילוב.

חשוב לדעת

 • קבלת שעות סייעת מותנית באישור תקציבי ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • אישור ראשוני יינתן רק לחצי שנה, ולאחריה יחודש אם יימצא שהשילוב אכן נותן מענה לצורכי הפעוט, וכן שקיים תקציב למימון הסייעת.
 • כאשר פעוט קיבל סייעת במעון או משפחתון, ויש צורך בהמשך הסיוע עם המעבר לגן, צריך לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית, כדי שצוות רב-מקצועי ("ועדת שילוב" בעבר) ידון על כך.

הרחבות לגבי אוכלוסיות שונות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים