הקדמה:

פעוטות עם צרכים מיוחדים עד גיל 3 עשויים להשתלב במעון יום או במשפחתון רגיל ולקבל סייעת אישית עד ל- 4 שעות ביום
על-פי חוזר מנכ"ל מיוחד מס' 135 הזכאות של פעוטות הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים לסייעת תוארך עד ל- 31.08.2019
ראו סעיף 6 להוראה 8.10 בתע"ס - שילוב ילד עם צרכים מיוחדים במשפחתון/במעון


הורים לתינוקות ופעוטות עד גיל 3 עם צרכים מיוחדים המעוניינים לשלב את ילדם במסגרת רגילה, עשויים לקבל סיוע מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 • במסגרת הסיוע יכולים הפעוטות להשתלב במעון יום מוכר או במשפחתון מוכר, ולקבל סייעת צמודה עד 4 שעות ביום.
 • פעוט הזקוק לסיוע מעבר ל- 4 שעות ביום, לא יוכל להשתלב במסגרות אלה.
 • בהתאם לחוזר מנכ"ל מיוחד מיום 05.07.2018, פעוטות הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים ימשיכו להיות זכאים לסייעת עד ליום 31.08.2019. זכאות זו היא בהיקף של שעתיים ביום להשגחה בזמני הארוחות.

מי זכאי?

 • תינוקות ופעוטות הסובלים ממחלות מורכבות מגיל 3 חודשים ועד 3 שנים, שניתנה לגביהם המלצה מהמכון/היחידה להתפתחות הילד או חוות דעת של רופא מומחה בתחום.

תהליך מימוש הזכות

 1. דו"ח התפתחותי מהמכון להתפתחות הילד המתאר את מצבו התפקודי של הילד וכולל המלצות לטיפול
 2. רצוי - המלצה של רופא התפתחותי או איש מקצוע אחר בנוגע להתאמת הילד לשילוב במסגרת
 3. כל חומר אחר שעשוי להיות רלוונטי לדעת ההורים או העו"ס
 • העו"ס יעביר את החומר בצירוף טופס פנייה ודו"ח סוציאלי על המשפחה לוועדה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • הוועדה רשאית לאשר לילד סייעת ל- 4 שעות ביום לכל היותר.
 • כמו כן, הוועדה רשאית לאשר מכסה למעון יום או למשפחתון (כלומר מימון מהרווחה עבור שהות במעון, בנוסף למימון הסייעת).

תפקידי הסייעת

 • חוזר מנכ"ל מיום 05.06.2017 קובע כי תפקידי הסייעת כוללים טיפוח אישי, העשרה, ליווי, השגחה וסיוע בהשתלבות הפעוט בפעילות המעון.
 • על-פי חוזר המנכ"ל, התחום הרפואי, כולל התערבות רפואית במהלך השהיה במעון, אינם בתחומי האחריות של סייעת השילוב.

חשוב לדעת

 • קבלת שעות סייעת מותנית באישור תקציבי ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • אישור ראשוני יינתן רק לחצי שנה, ולאחריה יחודש אם יימצא שהשילוב אכן נותן מענה לצורכי הפעוט, וכן שקיים תקציב למימון הסייעת.
 • כאשר פעוט קיבל סייעת במעון או משפחתון, ויש צורך בהמשך הסיוע עם המעבר לגן, צריך לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית, על מנת שידונו על כך בוועדת השילוב הפועלת מתוקף חוק חינוך מיוחד.

הרחבות לגבי אוכלוסיות שונות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים