תינוקות ופעוטות עד גיל 3 שיש להם מוגבלות עשויים להשתלב במעון יום או במשפחתון רגיל בעזרת סייעת
ניתן להשתלב בשילוב קבוצתי, או עם סייעת אישית עד ל-4 שעות ביום
למידע נוסף ראו באתר קליק לרווחה של משרד הרווחה


הורים לתינוקות ופעוטות עם מוגבלות המעוניינים לשלב את ילדם במסגרת רגילה של מעון יום מוכר או משפחתון מוכר, עשויים לקבל מימון לסייעת מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי.

 • ההשתלבות אפשרית באחת מהדרכים הבאות:
  • שילוב קבוצתי של מספר פעוטות עם מוגבלות בעזרת סייעת משלבת.
  • שילוב אישי עם סייעת צמודה עד 4 שעות ביום (פעוטות שזקוקים לסיוע אישי מעבר ל-4 שעות ביום, לא יוכלו להשתלב במסגרת זו).

תוכנית מסיכון לסיכוי

 • בנוסף לאפשרות של שילוב יחידני, תוכנית "מסיכון לסיכוי" שפועלת ביישובים שונים מאפשרת ל-10-6 ילדים שמשולבים במעון יום רגיל לקבל טיפולים פרא-רפואיים בתוך המעון.
 • הטיפולים ניתנים על-ידי מטפלים מיחידה טיפולית להתפתחות הילד, בנוכחות סייעת מצוות המעון שתוכל לתרגל את הטיפול בעבודה השוטפת עם הילדים.
 • כדי לברר אם התוכנית פועלת באזור המגורים ניתן לפנות למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה.
 • לפרטים נוספים על התוכנית ראו אתר משרד הרווחה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לעובדים הסוציאליים במחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למגורים המגורים, ולהגיש "בקשה לסיוע בקליטת ילד חריג במעונות יום ובמשפחתונים בתוכנית משולבת".
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • דו"ח התפתחותי מהמכון להתפתחות הילד שמתאר את המצב התפקודי של הילד וכולל המלצות לטיפול.
  • רצוי - המלצה של רופא התפתחותי או איש מקצוע אחר על התאמת הילד לשילוב במסגרת.
  • כל חומר אחר שעשוי להיות רלוונטי לדעת ההורים או העובדים הסוציאליים.
 • החומר בצירוף טופס פנייה ודו"ח סוציאלי על המשפחה יועברו לוועדה במשרד הרווחה.
 • אם הזכאות תאושר, יינתן אישור ראשוני לחצי שנה. לאחר מכן האישור יחודש אם יימצא שהשילוב נותן מענה לצורכי הפעוט, וקיים תקציב למימון הסייעת.

תשלום עבור המסגרת

 • ההורים ישלמו את שכר הלימוד עבור המסגרת בהתאם לדרגת ההשתתפות שנקבעה להם.
 • הוועדה במשרד הרווחה שתדון בבקשה לשילוב הילד רשאית לאשר במקרים מסויימים מימון עבור השהות במעון, בנוסף למימון הסייעת.

חשוב לדעת

 • קבלת שעות סייעת מותנית באישור תקציבי ממשרד הרווחה.
 • אם פעוט ששולב עם סייעת במעון זקוק להמשך הסיוע כאשר הוא עובר לגן, צריך לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית כדי שצוות רב-מקצועי ידון על הזכאות לסייעת.
 • התחום הרפואי והתערבות רפואית במהלך השהיה במעון אינם נמצאים בתחומי האחריות של סייעת השילוב.

הרחבות לגבי אוכלוסיות שונות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

 • הוראה 8.10 בתע"ס - השמת פעוטות במעון יום/משפחתון - יישום חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס-2000 ושילובם של פעוטות עם צרכים מיוחדים - סעיף 6

הרחבות ופרסומים