פעוטות עד גיל 3 הנמצאים במצבי סיכון לפי החוק, זכאים לשהות במעון יום או במשפחתון הסמוך למקום מגוריהם


פעוטות הנמצאים במצב שיש בו חשש ממשי להתפתחותם התקינה, זכאים למעון יום או משפחתון המוכרים על-ידי המדינה, הנמצאים בסמוך למקום מגוריהם.

מי זכאי?

 • תינוק או פעוט שבתחילת שנת הלימודים גילו יהיה בין 6 חודשים ל- 3 שנים, והוא נמצא באחד או יותר ממצבי הסיכון הבאים:
  • פעוט הסובל מאלימות או הזנחה -
   • על-פי חוות דעת של עובד סוציאלי המטפל במשפחה ועל סמך מידע רפואי בכתב מרופא או מאחות: הוא מוכה או שצרכיו ההתפתחותיים אינם נענים עקב הזנחה מתמשכת (כגון מתן מזון לא מתאים או מניעת טיפול רפואי).
   • ייתכנו סוגים שונים של הזנחה - פיזית, רפואית, בטיחותית, חינוכית או רגשית.
  • פעוט עם עיכוב התפתחותי - על סמך אישור מרופא ילדים בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד או רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד או פסיכולוג התפתחותי, ובשל נסיבות משפחתיות ישנו חשש ממשי להתפתחותו התקינה.
  • פעוט שאחד מהוריו אינו מתפקד כראוי בשל אחת מהסיבות הבאות:
 • במקרים חריגים גם תינוק מתחת לגיל 6 חודשים עשוי להיות זכאי.

תהליך מימוש הזכות

 • בחודשים פברואר-מרץ, בסמוך לתאריכי ההרשמה למעונות, מתכנסת ועדת חוק פעוטות בסיכון מטעם משרד הרווחה.
 • לקראת דיוני הוועדה, העו"ס המטפל במשפחה במחלקה לשירותים חברתיים, יגיש דו"ח סוציאלי ואישורים לגבי מצבי הסיכון של הפעוט.
 • לדיון בוועדה יוזמנו הורי הפעוט וכן מומחה מקצועי, לדוגמה - אחות טיפת חלב, פסיכולוג התפתחותי, עו"ס מהמכון להתפתחות הילד, רופא ילדים או עו"ס מומחה בתחום (כגון סמים).
 • הוועדה תדון ותקבע אם הפעוט הוא פעוט בסיכון ואם כן, איזה טיפול יינתן לו ולמשפחתו במסגרת הקהילה.
 • עם זאת, ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון היא שתדון ותקבע אם הפעוט הוא פעוט בסיכון בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • התקיים בעבר דיון בוועדה ונקבעו דרכי טיפול עבור הפעוט ומשפחתו, ולדעתו של העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, ניסיונות הטיפול והסיוע שניתנו למשפחה לא הובילו להפחתת הסיכון שבו נמצא הפעוט.
  • התקיים בעבר דיון בוועדת תכנון טיפול והערכה לגבי אחיו של הפעוט.
  • בית המשפט לנוער הורה על דרכי טיפול והשגחה ביחס לפעוט על פי סעיף 3 לחוק הנוער (טיפול והשגחה).
  • קיים חשש שהפעוט מוכה.
  • קיים חשש ממשי שהפעוט נמצא בסיכון גבוה, ולדעתו של העובד הסוציאלי המטפל במשפחה יש לדון בעניינו של הפעוט בוועדת תכנון טיפול והערכה.
 • אם אחת מהוועדות קבעה שהפעוט הוא פעוט בסיכון, הוא יהיה זכאי לשהות במעון יום/משפחתון הסמוך למקום מגוריו.
 • העו"ס יעביר את התיק לצורך קביעת דרגת ההשתתפות של ההורים בסידור הפעוט במעון היום/המשפחתון.

ערעור

 • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים