מעונות יום ומשפחתונים לפעוטות בסיכון (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

פעוטות עד גיל 3 הנמצאים במצבי סיכון על-פי חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), זכאים לשהות במעון יום או במשפחתון הסמוך למקום מגוריהם

חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) קובע כי פעוטות הנמצאים במצב שיש בו חשש ממשי להתפתחותם התקינה זכאים למעון יום או משפחתון המוכרים על-ידי המדינה, ונמצאים בסמוך למקום מגוריהם.

מי זכאי?

 • תינוק או פעוט שבתחילת שנת הלימודים גילו יהיה בין 3 חודשים ל-3 שנים, והוא נמצא באחד או יותר ממצבי הסיכון הבאים:
  • פעוט הסובל מאלימות או הזנחה -
   • על-פי חוות דעת של עובד סוציאלי ועל סמך חוות דעת רפואית הוא מוכה, או שצרכיו ההתפתחותיים אינם נענים עקב הזנחה מתמשכת (כגון מתן מזון לא מתאים או מניעת טיפול רפואי).
   • ייתכנו סוגים שונים של הזנחה - פיזית, רפואית, בטיחותית, חינוכית או רגשית.
  • פעוט עם עיכוב התפתחותי - על סמך אישור רופא ילדים בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד או פסיכולוג התפתחותי, ובשל נסיבות משפחתיות ישנו חשש ממשי להתפתחותו התקינה.
  • פעוט שאחד מהוריו אינו מתפקד כראוי עקב אחת מהסיבות הבאות:

תהליך מימוש הזכות

 • בחודשים פברואר - מרץ, בסמוך לתאריכי ההרשמה המפורסמים על-ידי משרד הכלכלה, מתכנסת ועדת חוק פעוטות בסיכון של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 • לקראת דיוני הוועדה, העו"ס המטפל במשפחה במחלקה לשירותים חברתיים, יגיש דו"ח סוציאלי ואישורים לגבי מצבי הסיכון של הפעוט.
 • לדיון בוועדה יוזמנו הורי הפעוט וכן מומחה מקצועי, לדוגמה - אחות טיפת חלב, פסיכולוג התפתחותי, עו"ס מהמכון להתפתחות הילד, רופא ילדים או עו"ס מומחה בתחום (כגון סמים).
 • אם הוועדה אישרה את הזכאות, העו"ס יעביר את התיק לצורך קביעת דרגת ההשתתפות של ההורים בסידור הפעוט במעון היום/המשפחתון.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים