הקדמה:

בית המשפט קבע שחשיפת שחיתות וניהול כושל אצל המעסיק אינה "לשון הרע", כל עוד הפרטים מאומתים וניתנים להוכחה
בית המשפט קבע שלמעסיק אסור להתנכל לעובדים באמצעות תביעות סרק
לעובד שנתבע לאחר שחשף שחיתות נפסקו פיצויים בסכום של 200,000 ש"ח

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט המחוזי בירושלים
מס' תיק:
א 8069/06
תאריך:
13.07.2009


אריה גור כיהן כיו"ר ועד העובדים של החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי. במסגרת תפקידו כיו"ר וועד העובדים הוא נכח בדיון של הוועדה לביקורת המדינה בכנסת, בה נמתחה ביקורת קשה על התנהלות החברה לאוטומציה. יומיים לאחר הדיון הפיץ גור לכלל עובדי החברה מכתב ובו ציטוטים מהביקורת שהוטחה על החברה בדיון בכנסת. החברה לאוטומציה תבעה את גור וטענה שהוציא לשון הרע על החברה, וגרם נזק לתדמיתה ולמעמדה הציבורי. החברה ביקשה מבית המשפט לחייב את גור לפצות אותה בגין הנזקים שנגרמו לה לטענתה בסכום של 2,500,000 ש"ח. גור התגונן וטען "אמת דיברתי", וכן טען כי עובדי החברה זכאים לדעת מהי הביקורת הנמתחת על מקום עבודתם. בית המשפט קבע שמתוקף תפקידו כיו"ר וועד העובדים על אריה גור היתה חובה מוסרית לעדכן את העובדים בנעשה בחברה בה הם מועסקים. בנוסף, קבע בית המשפט שהתביעה הינה תביעת סרק שהגישה החברה לאוטומציה רק כדי להתנכל לאריה גור, תבעה סכום פיצוי גבוה כדי להפחיד את גור והשתמשה בבית המשפט כדי לפעול נגד ועד העובדים. פסק הדין דחה את טענות החברה לאוטומציה, וחייב אותה לשלם לאריה גור סכום של 200,000 ש"ח.

משמעות

  • חשיפת שחיתות וניהול כושל אינה "לשון הרע" כל עוד הפרטים שנחשפים מאומתים וניתנים להוכחה.
  • בית המשפט מגן על עובדים שמעסיקם מעונין להתנכל להם באמצעות תביעות סרק.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים