מידע שהגיע לבית ספר בנוגע לתלמיד הוא חסוי, ואין להעבירו לגורמים חיצוניים
באיסוף מידע לצורך מחקר, המחייב את ציון זהותם של תלמידים נדרשת הסכמת התלמידים בעל-פה והסכמת ההורים מראש ובכתב


חובת הסודיות על מידע הקשור לתלמיד מעוגנת בסעיף 14 לחוק זכויות התלמיד.

  • על-פי סעיף זה, כל מי שפועל במסגרת חוק זכויות התלמיד והגיע אליו מידע על תלמיד עקב מילוי תפקידו, מחויב לשמור על המידע בסוד, ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו.

מי זכאי?

  • כל הורה לתלמיד קטין במערכת החינוך.

תהליך מימוש הזכות

  • זכאות ההורים לחיסיון מידע שנאסף אודות ילדם בבית הספר היא אוטומטית.

איסוף מידע אודות תלמידים לצורך מחקר

  • באיסוף מידע המחייב את ציון זהותם של תלמידים נדרשת הסכמת התלמידים בעל-פה והסכמת ההורים מראש ובכתב.
  • גם במקרים שבהם המידע אינו מתוכנן להיאסף באופן המזהה את התלמיד, יש לקבל את הסכמת התלמיד או הוריו לאיסוף המידע, אם הדבר נדרש לצורך הגנה ראויה על זכויות הנבדק.
דוגמה
  • במקרים הבאים נדרשת פנייה בכתב להורי התלמיד וקבלת הסכמתם החופשית ומדעת, וזאת גם כאשר המידע אינו מתוכנן להיאסף באופן המזהה את הנבדק:
    • מקרים שבהם המידע המבוקש להיאסף נוגע לנבדק ספציפי או לחלק מקבוצה ספציפית בלבד.
    • מקרים שבהם איסוף המידע מיועד להיערך בהשתתפות נבדקים בגיל צעיר או בקרב תלמידי החינוך המיוחד בכל הגילאים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים