הקדמה:

בקביעת הזכאות לדירה בדיור הציבורי נדרש במקרים מסויימים כי הכנסות המשפחה לא יעלו על סכום ההכנסה המזכה

בקביעת הזכאות לדירה בדיור הציבורי נדרש במקרים מסויימים כי הכנסות המשפחה לא יעלו על סכום ההכנסה המזכה.

  • בחישוב הכנסות המשפחה נלקחות בחשבון ההכנסות של כל בני המשפחה למעט הכנסות של ילדים מעל גיל 21, ולמעט ההכנסות המפורטות בהמשך.
  • הוצאות העסקת עובד זר בסיעוד המגובות באישורים מתאימים יקוזזו מסעיף ההכנסות.

הכנסות שלא נכללות בחישוב

פסקי דין