הקדמה:

בקביעת הזכאות לדירה בדיור הציבורי נדרש במקרים מסויימים כי הכנסות המשפחה לא יעלו על סכום ההכנסה המזכה

בקביעת הזכאות לדירה בדיור הציבורי נדרש במקרים מסויימים כי הכנסות המשפחה לא יעלו על סכום ההכנסה המזכה.

הכנסות שלא נכללות בחישוב

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בדף זה באדיבות הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.