לרוב, לא ניתן לחרוג ממסגרת אשראי שמוגדרת בחשבון העו"ש, והבנק לא יכבד חיובים שיביאו לחריגה מהמסגרת
במקרים מסוימים, הבנק עשוי לאפשר ללקוח לחרוג באופן זמני ממסגרת האשראי
שיקים שחוזרים בשל חוסר כיסוי עלולים להביא להגבלת חשבון הבנק


מסגרת אשראי בחשבון עו"ש נקבעת בין הבנק לבין הלקוח, ומאפשרת ללקוח למשוך סכומים עד המסגרת המוגדרת.

 • במקרים מסוימים עשויה להתאפשר חריגה ממסגרת האשראי, כך שהלקוח יוכל למשוך סכומים גבוהים יותר ממה שהוסכם עליהם.
 • במקרה של חריגה ממסגרת האשראי, הלקוח ישלם לבנק ריבית בסכומים גבוהים יותר ממה שהיה משלם אלמלא החריגה.
 • חשוב: מסגרת האשראי לא מונעת מצב בו החשבון ביתרה שלילית (מינוס), אלא מאפשרת ללקוח למשוך כספים עד לתקרה השלילית המוגדרת.
דוגמה
הבנק קבע שיש לכם מסגרת של 20 אלף שקל, המשמעות היא שאתם יכולים להיות במינוס בחשבון של עד 20 אלף שקל.

מי זכאי?

 • לקוח עשוי לקבל את אישור הבנק לחריגה ממסגרת האשראי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • כאשר הלקוח מבקש מהבנק לכבד חיוב מסוים, שיביא לחריגה ממסגרת האשראי.
  • אם הבנק מעוניין להעמיד לרשות הלקוח מסגרת אשראי נוספת. במקרה זה לבנק אסור לגבות עמלה או ריבית גבוהות יותר ממה שמשולם עבור המסגרת הנוכחית.
  • הבנק רשאי על דעת עצמו לכבד חריגות קטנות מהמסגרת, בסכומים של עד 2,000 ₪ לאנשים פרטיים ועד 5,000 לאשראי מסחרי.

תהליך מימוש הזכות

 • אם הלקוח יודע שהוא צפוי לחרוג ממסגרת האשראי, יש לפנות לבנק מראש ולבקש את אחת מהאפשרויות הבאות, שתינתן בהתאם לשיקול דעת הבנק:
  • כיבוד של החיוב אשר עתיד להוביל לחריגה, אם מדובר בחיוב ספציפי.
  • מתן מסגרת אשראי נוספת, שתינתן בתנאי המסגרת הקיימת.
 • אם קרה שהחריגה כבר בוצעה מבלי שהלקוח פנה לבנק מראש, עשויות להתקיים כמה אפשרויות, בהתאם לבחירת הלקוח ובכפוף להסכמת הבנק:
  • הגדלת מסגרת האשראי באופן זמני.
  • מתן הלוואה בנקאית לצורך כיסוי החריגה.
  • סירוב לכבד חיובים נוספים של הלקוח עד לסגירת החריגה.
טיפ
גם הגדלת מסגרת האשראי וגם קבלת הלוואה בנקאית כרוכות בתשלום ריבית לבנק, ומומלץ לבדוק מהי האפשרות המשתלמת ביותר לפני שמקבלים החלטה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים