מסגרות הדיור החוץ ביתי אחראיות על הטיפולים הרפואיים של דייריהם
הורה/אפוטרופוס רשאי להביע את דעתו לגבי הטיפולים הניתנים לדייר


מסגרת הדיור אחראית על ביצוע בדיקות וטיפולים שוטפים (רפואיים או נפשיים), או טיפולים אחרים הנדרשים לשמירת שלומו הנפשי או הגופני של הדייר או לקידומו ולשיקומו.

 • מנהל המסגרת או הרופא צריכים להודיע בכתב להורה או לאפוטרופוס על ביצוע הטיפולים הבאים (בתוך שלושה ימים מתחילת הטיפול):
  • כל טיפול רפואי המבוצע מחוץ למסגרת הדיור.
  • הפניה לחדר מיון או למרפאה מקצועית (כולל פסיכיאטרית) והטיפול שניתן בהם.
  • כל התחלה או שינוי בטיפול תרופתי כרוני.
  • כל טיפול רפואי שניתן עקב חבלה.
 • אם הרופא המטפל סבור כי דחייה בתחילת הטיפול לא תפגע בשלומו של הדייר, הטיפול יינתן לאחר שניתנה להורה/האפוטרופוס הזדמנות להביע את דעתו על הטיפול (בעל פה או בכתב).
 • הורה/אפוטרופוס המתנגד לטיפול רפואי שנקבע לדייר, רשאי לפנות לרופא הראשי של מינהל מוגבלויות, שיכריע בנושא.

מי זכאי?

 • דייר המתגורר בדיור חוץ ביתי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והוריו/אפוטרופוסו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על מדריך מידע, זכויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו מטעם אקים