משרד הבריאות מממן טיפולי שיניים למתמודדי נפש במסגרת סל השיקום
מטופל שאושרה לו תוכנית טיפול על-ידי מרכז השירות הדנטלי לבריאות הנפש יקבל את הטיפול ללא תשלום
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


במסגרת סל שיקום למתמודדי נפש ממומנים לזכאים טיפולי שיניים כחלק מתהליך שיקומם.

 • טיפולי השיניים לזכאי סל השיקום ניתנים במרפאות שיניים בקהילה, הנמצאות בהסדר עם משרד הבריאות, ראו רשימת המרפאות שבהסדר.
 • הזכאות היא לטיפולים דנטליים הנכללים בסל (ראו רשימה בהמשך).
  • זכאות לטיפול משמר ומניעתי אינה מוגבלת בזמן וכל בקשה תאושר לפי הצורך הטיפולי.
  • הזכאות לטיפול משקם נוסף תתאפשר לאחר 5 שנים מסיום הטיפול הקודם.
 • יש להתחיל בטיפול ולסיימו בתוך 12 חודשים מאז אושרה הזכאות בוועדת סל השיקום.
טיפ
ניתן לחפש מסגרות לטיפולי שיניים לזכאי סל שיקום לפי מיקום על גבי מפה אינטראקטיבית באתר כל שירות

השירותים הדנטליים הנכללים בסל

 • הדרכה להיגיינה אורלית פעם ברבעון.
 • סילוק אבנית והקצעת שורשים.
 • הפנייה למומחה לפריודנטיה במקרים שמצריכים טיפול פריודנטלי.
 • סילוק עששת.
 • סתימות משן מלתעה I ודיסטלית לפי עלות סתימות אמלגם. סתימות בשיניים חותכות וניבים לפי סתימות מרוכבות.
 • טיפולי שורש, חידוש טיפולי שורש.
 • עקירות.
 • מבנה מיידי.
 • טיפול משקם:
  • מבנה יצוק.
  • תותבות שלמות וחלקיות.
  • כתרים זמנים.
  • כתרים קבועים מחרסינה - עד 5 כתרים בכל לסת.
  • שני שתלים לעגון תותבת בלסת תחתונה.
 • במקרים מיוחדים תאושרנה חריגות לפי שיקול דעתו המקצועי של רופא שיניים באגף לבריאות השן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • מטופלים הזקוקים לטיפול שיניים, יופנו על-ידי הגורם המטפל אל ועדת סל שיקום לצורך בדיקת זכאותם.
 • לאחר קביעת זכאותו לטיפול שיניים בוועדת סל שיקום, יופנה המטופל ע"י רכז שיקום, עם טופס הפניה, למרפאת שיניים הנמצאת בהסדר עם משרד הבריאות.
 • רופא השיניים יכין למטופל תוכנית טיפול על-פי הטיפולים שבסל. במקרה שיש מספר חלופות לטיפול, תיבחר החלופה הפשוטה ביותר.
 • רופא השיניים יסביר למטופל את תוכנית הטיפול ויקבל את הסכמתו לטיפול.
 • פרטי התוכנית בצרוף צילומי הרנטגן יועברו למרכז השירות הדנטלי לבריאות הנפש, לצורך אישור תוכנית הטיפול.
 • אם המטופל זקוק לטיפול שלא ניתן לבצע במרפאה (כגון טיפול הדורש הרדמה כללית, ניתוחי פה ולסתות), מרפאת השיניים תפנה אותו למרפאת מומחים, בתאום עם מרכז השירות הדנטלי.
  • . במרפאת המומחים יכינו תוכנית טיפול שתכלול ככל האפשר טיפולים הנמצאים בסל.
  • תוכנית הטיפול והצעת מחיר ישלחו למרכז.
  • אם יש צורך בטיפול בהרדמה ואשפוז, יהיה צורך באישור מקופת החולים המבטחת.
 • כל הטיפולים במרפאות השיניים יבוצעו רק לאחר קבלת אישור ממרכז השירות הדנטלי. טיפול שיניים שנעשה טרם קבלת האישור, לא ימומן על-ידי משרד הבריאות, למעט עזרה ראשונה.
 • מטופל שאושרה לו תוכנית טיפול יקבל את הטיפול מבלי שיידרש לשלם כל תשלום עבורו. מטופל שיהיה מעוניין בתוכנית טיפול שונה או חורגת מהתוכנית שאושרה לו, יידרש לשלם עבורה מבלי לקבל השתתפות ממשרד הבריאות.
 • בסיום הטיפול, יישלח טופס אישור על ביצוע ריפוי שיניים למשרד הבריאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י.