ילדים ונוער עד גיל 18 זכאים לטיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות
כמו כן, בני נוער מעל גיל 14 זכאים לטיפול נוסף של הסרת אבנית בכל שנה (כלומר ל-2 טיפולים בשנה ללא תשלום)
טיפולי מניעה ניתנים חינם וטיפולים משמרים ניתנים בתשלום השתתפות עצמית
למידע רשמי ראו אתר כל הבריאות


ילדים ונוער עד גיל 18 זכאים לטיפולי שיניים במסגרת שירותי סל הבריאות באמצעות קופות החולים (בשנת 2018 הזכאות היתה לילדים עד גיל 16).

מי זכאי?

 • מבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי שביום הפנייה לקבלת השירות טרם מלאו להם 18 שנים.

תהליך מימוש הזכות

 • כל ילד מבוטח באופן אוטומטי בקופת החולים בה הוא רשום ומקבל את מכלול שירותי הבריאות שבסל.
 • השירות ניתן במרפאות הקופה או במרפאות הקשורות איתה בהסכם, העומדות בדרישות המקצועיות של האגף לבריאות השן.
 • למידע נוסף ורשימת המרפאות שנותנות את השירות, ראו באתרי קופות החולים:
 • חשוב: לא יינתנו החזרים עבור טיפולים שנעשו באופן פרטי ולא דרך קופות החולים.

הטיפולים הכלולים בסל

 • טיפולים הניתנים ללא תשלום:
  • בדיקה תקופתית על-ידי רופא אחת לשנה (וכן פעם שנייה באותה שנה על-פי שיקול דעת רפואי).
  • בדיקות שגרה ומעקב כחלק מטיפול רפואי.
  • ייעוץ והכנת תוכניות טיפול.
  • צילומי רנטגן במהלך טיפול.
  • זוג צילומי נשך במסגרת בדיקה תקופתית.
  • הדרכה בהיגיינה אורלית (עד פעמיים בשנה).
  • הסרת אבנית אחת לשנה. ילדים מעל גיל 14 זכאים ל-2 טיפולים בשנה ללא תשלום.
  • טיפול מניעה באפליקציה מקומית.
  • איטום חריצים וחרירים (טיפול מניעה).
 • טיפולים הניתנים בהשתתפות עצמית:
  • עזרה ראשונה.
  • שחזורים מאמלגם ומחומרים מרוכבים ("סתימות").
  • טיפול מוך השן במשנן הנשיר והקבוע (כולל טיפול שורש).
  • מבנים (יצוקים ומידיים).
  • כתרים טרומיים בשיניים אחוריות וקדמיות.
  • עקירה (לרבות עקירה כירורגית).
  • שומר מקום לאחר עקירה.
  • שימוש בסדציה/גז צחוק.
  • טיפולי שיניים בהרדמה לילדים עד גיל 5 הסובלים מעששת ילדות מוקדמת.
 • במקרה שטיפול אחד נמשך על פני מספר ביקורים, תשלום ההשתתפות העצמית הוא חד-פעמי עבור כל הביקורים הקשורים לאותו טיפול.

טיפולים שאינם כלולים בסל

 • ישנם טיפולים, וביניהם יישור שיניים (טיפול אורתודונטי), שאינם כלולים ברשימת שירותי השיניים שבסל שירותי הבריאות המפורסמת על-ידי משרד הבריאות.

סטנדרט השירות לפי הנחיות משרד הבריאות

 • קופת החולים צריכה לספק את שירותי בריאות השן בהתאם להוראות החוק לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, תוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח.
 • טיפולי עזרה ראשונה - על קופת החולים להעמיד לרשות מבוטחיה מוקד מטעמה של טיפולי עזרה ראשונה בתחום בריאות השן, שיהיה פתוח מעבר לשעות הפעילות של המרפאות, שיספק לזכאים טיפולים שאינם סובלים דיחוי, וזאת במרחק סביר ממקום מגורי המבוטח.
 • משך ההמתנה לבדיקה תקופתית והכנת תוכנית טיפולים לא יעלה על 30 ימי טיפולים ממועד פניית המבוטח.
 • משך ההמתנה לתחילתו של טיפול שנקבע על בסיס תוכנית טיפול שנערכה על-ידי רופא שיניים מטעם נותן השירות, לא יעלה על 14 יום ממועד הכנת התוכנית.
 • ניתן לסטות ממספר הימים הנ"ל בתיאום עם הורי המטופל.
 • כל מי שפנה לטיפול שיניים הכלול בסל לפני שמלאו לו 18 שנים, זכאי לכך שקופת חולים תכין עבורו תוכנית טיפול ושתוכנית זו תבוצע באופן מלא, גם אם הכנת התוכנית וביצועה יבוצעו לאחר שכבר מלאו לו 18.

כתובות לפניות ולתלונות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הר"י.