מבוטח אשר זכויותיו הרפואיות הופרו זכאי להגיש תלונה לגוף המטפל בתלונות של קופת החולים אליה הוא משתייך
ניתן להתלונן על השירות שניתן על-ידי הקופה, יחס הצוות המטפל, אי קבלת טיפול מסוים ועוד
אם פניית המבוטח לא נענתה או שהטיפול בה התעכב, ניתן לפנות לנציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות


בכל קופת חולים ישנו גוף שאחראי על הטיפול בתלונות של מבוטחים, בירור שלהן ותיקון ליקויים שהתגלו.

 • ניתן להגיש תלונה בנושאים הבאים:
  • השירות במרפאה.
  • יחס בלתי הולם של הצוות המטפל.
  • פגמים וליקויים שהתגלו בהליך של מתן הטיפול.
  • תלונות לגבי אי אישור טיפול או שירות שנכללים לטענת המבוטח בסל שירותי הבריאות.
 • על הגוף האחראי בקופה (הממונה לקבילות הציבור/מחלקת פניות הציבור) להמליץ לקופה על אופן הטיפול בתלונה ולהשיב לפונה תשובה מנומקת לגבי ההחלטה בתלונה.

מי זכאי?

 • כל מבוטח בקופת החולים.

תהליך מימוש הזכות

 • על המבוטח לנסח מכתב מפורט, המתאר את כלל פרטי האירוע ופרטים מזהים של הצוותים שהיו מעורבים באירוע או בסירוב למתן השירות. למכתב יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים לפנייה.
 • את המכתב ניתן לשלוח בדואר למחלקה לפניות הציבור/לממונה על קבילות הציבור של הקופה. בחלק מהקופות ניתן לפנות גם באמצעות אתר האינטרנט של הקופה.
 • פרטי ההתקשרות של הקופות השונות:
  1. שירותי בריאות כללית - ממונים לפניות הציבור במחוזות ובבתי החולים (ניתן לערער על תשובתם בנציבות פניות הציבור בהנהלה הראשית).
  2. מכבי שירותי בריאות-נציבות פניות הציבור, ניתן להגיש תלונה דרך האתר.
  3. קופת חולים לאומית-פניות הציבור, ניתן להגיש תלונה דרך האתר.
  4. קופת חולים מאוחדת - פניות הציבור.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות