מאושפזים כרוניים מעל שנה בבתי חולים פסיכיאטריים זכאים לטיפול פה ושיניים
במסגרת הטיפול, על הרופא לבחור בחלופה הפשוטה של תוכנית הטיפול השיקומית
סל הטיפולים למאושפזים במרכזי בריאות הנפש, כולל את הטיפולים שמפורטים במחירון משרד הבריאות לנזקקים
המוסד המאשפז אחראי לכל הוצאות מרפאת השיניים


מאושפזים כרוניים מעל שנה בבתי חולים פסיכיאטריים, זכאים לטיפול פה ושיניים כחלק מהטיפול בבית החולים.

הטיפול

 • המטופל ייבדק במרפאה ולצורך אבחון והכנת תוכנית טיפול, יבוצעו לפי הצורך תצלומי נשך, תצלום פנורמי וסטטוס.
 • כל מאושפז במרכז לבריאות הנפש מעל שנה, צריך להיבדק ע"י רופא שיניים לפחות פעם בשנה לשם קביעת מצב הפה.
 • למתרפא הפונה למרפאה, תתוכנן ותבוצע תוכנית טיפול במסגרת הטיפולים המאושרים לביצוע במרפאה זו.
 • הטיפול חייב לכלול הדרכה לשמירת בריאות הפה והשיניים.
 • יש לסיים את כל הטיפולים ברצף לכל מאושפז.
 • מאושפז הזקוק לטיפול שלא ניתן לבצע במרפאה, יופנה למרפאת מומחים.
 • אחריות הפסיכיאטר המחוזי לפקח ולבקר ביצוע הנוהל הזה בבתי החולים, בתיאום עם רופא השיניים המחוזי.
 • רופא השיניים, בנוסף להיותו בעל רישיון בישראל לעיסוק ברפואת שיניים, צריך להיות בעל ניסיון ומיומנות לטפל באוכלוסיית מתמודדי הנפש.

מימון הטיפול

 • משרד הבריאות (שירותי בריאות הנפש)- מממן את עלות עבודות המעבדה עפ"י מחירון משרד הבריאות, וכן 10% מעלות הטיפול המשקם, עפ"י מחירון משרד הבריאות לנזקקים.
 • המטופל-ישלם 5% מעלות הטיפול על-פי המחירון הנ"ל לבית החולים. אם אין למטופל יכולת כספית, שירותי בריאות הנפש רשאים לפטור אותו מהשתתפות עצמית.
 • המוסד המאשפז (בית החולים)- מממן את יתרת עלות הטיפול המשמר והמשקם.

מי זכאי?

 • מאושפזים כרוניים על-פי הגדרת שירותי בריאות הנפש.

תהליך מימוש הזכות

 • ההפניה לטיפול שיניים צריכה להיעשות ביוזמת המוסד הרפואי, לאחר בדיקה תקופתית.
 • אם במוסד יש מרפאת שיניים - יש להפנות את המטופל למרפאה זו.
 • אם למוסד אין מרפאת שיניים - יש להפנות את המטופל למרפאת שיניים במוסד אשפוזי אחר.
 • הרופא צריך לרשום את תוכנית הטיפול על טופס בקשה. עותק אחד נשלח למרכז שירות דנטלי לחולי נפש באגף לבריאות השן במשרד הבריאות. עם קבלת אישור בכתב תתחיל סדרת הטיפולים.

חשוב לדעת

 • הטיפולים ניתנים בהתאם לסדר עדיפויות מקצועי ובכפוף למגבלת משאבים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י