הקדמה:

אוכלוסייה נזקקת עשויה להיות זכאית לטיפולי שיניים בסבסוד משרד הרווחה
האפשרות לקבל טיפול מותנית בתקציב המחלקה לשירותים חברתיים ומוגבלת על-ידי קריטריונים ברורים
במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשות לקבלת סיוע כספי לטיפולי שיניים - ראו מידע נוסף באתר משרד הרווחה
למידע על ארגונים המעניקים טיפולי שיניים במחיר מסובסד ראו סעיף ארגוני סיוע


שירותי הרווחה מפעילים שירות דנטלי לטיפול בנזקקים, תוך שימוש במתקנים הקיימים ברשויות המקומיות.

 • השירות ניתן למטופלי המחלקה לשירותים חברתיים בכפוף למגבלות התקציב של המחלקה, וכרוך בתשלום השתתפות בהתאם למצבו הסוציאלי של המטופל.
 • במקרים מסוימים ישנה אפשרות להגיש למחלקה לשירותים חברתיים בקשות לקבלת סיוע כספי לטיפולי שיניים (לא כולל שתלים ורק לאחר מיצוי זכויות בקופות החולים). בקשות אלה נידונות בוועדת סיוע למשפחות ויחידים נזקקים. למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה.

מי זכאי?

 • מי שהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית קבעה כי הוא נזקק וזכאי לטיפול - מחמת גילו, מצב בריאותו, ליקוי נפשי או גופני, או מסיבות אחרות בהתאם לאמות המידה של המחלקה לשירותים חברתיים ובכפוף למגבלות התקציב של המחלקה.

תהליך מימוש הזכות

הפניה למרפאה

 • הפניה למרפאה קהילתית:
  • אדם שנמצא זכאי לטיפול מקבל משירותי הרווחה הפניה לקבלת טיפול במרפאה.
  • במרפאה נערכת לו תוכנית טיפול על-פי סל הטיפולים לנזקקים.
  • מקבל הטיפול משלם השתתפות לרשות, בהתאם לכללי הזכאות אשר נקבעים לו במחלקה לשירותים חברתיים.
  • לאחר קבלת אישור על הסדרת התשלומים לרשות, ניתן להתחיל תוכנית טיפול במרפאה.
 • הפניה למרפאה פרטית במקומות בהם אין מרפאה קהילתית:
  • במקומות בהם אין מרפאה קהילתית, המטופלים מופנים למרפאות פרטיות על-ידי גורמי הרווחה. המחלקה לשירותים חברתיים מסייעת להם בחלק ממימון הטיפול, בהתאם לזכאותם, כשהבסיס לתשלום, הוא על-פי תעריפים שבמחירון לנזקקים.

נוהל הפניה למרפאה ציבורית או פרטית

 • הזכאי לקבלת הטיפול מקבל אישור מהמחלקה לשירותים חברתיים לקבלת טיפול, וכן טופס בקשה לריפוי דנטלי לקבלת הצעה מרופא שיניים.
 • המטופל חוזר עם ההצעה למחלקה, ובמחלקה מתרגמים את המחירים המוצעים לפי התעריפים במחירון משרד הבריאות לאוכלוסיות נזקקות.
 • זכאות המטופל נבדקת לקביעת סכום השתתפותו.
 • המחלקה לשירותים חברתיים מתחייבת בתשלום יתרת הסכום לרופא המטפל.
 • עם קבלת האישורים, מתחיל הטיפול במטופל.
 • במקרים בהם סכום ההצעה הוא מעבר למקובל, או שיש צורך בטיפולים מחוץ לסל, הבקשה מועברת לאגף לבריאות השן במשרד הבריאות לאישורה.

מרפאות שיניים קהילתיות

ערעור

 • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.

חשוב לדעת

 • האפשרות לקבל טיפול תלויה בתקציב ומוגבלת על-ידי קריטריונים ברורים.
 • בנוסף לאפשרות קבלת הטיפולים המסובסדים באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים, ניתן לפנות לעמותות וארגונים שונים, המפורטים להלן.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות