אנשים שמטופלים במחלקה לשירותים חברתיים עשויים להיות זכאים לטיפולי שיניים בסבסוד משרד הרווחה
האפשרות לקבל טיפול מסובסד מותנית בתקציב המחלקה לשירותים חברתיים
ישנם ארגונים שמעניקים טיפולי שיניים במחיר מסובסד - ראו "ארגוני סיוע" בהמשך


משרד הרווחה מסבסד טיפולי שיניים למטופלי המחלקה לשירותים חברתיים באמצעות מרפאות שפועלות ברשויות המקומיות.

  • השירות ניתן בכפוף למגבלות התקציב של המחלקה, וכרוך בתשלום השתתפות עצמית בהתאם למצב הכלכלי של המטופלים.
טיפ
אם המחלקה לשירותים חברתיים מיצתה את כל האמצעים התקציביים ניתן להגיש במקרים דחופים בקשה לקבל סיוע כספי לטיפולי שיניים (לא כולל שתלים ורק לאחר מיצוי זכויות בקופות החולים). למידע נוסף ראו אתר משרד הרווחה.

מי זכאי?

  • מי שנמצא כי הם זכאים לסיוע בגלל מוגבלות, מצב כלכלי, קשיי תפקוד, גיל, או סיבות אחרות בהתאם לכללי המחלקה לשירותים חברתיים.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים.
  • מי שיימצאו זכאים לסבסוד יקבלו הפניה למרפאות שיניים שמופעלות על-ידי הרשות המקומית או על-ידי עמותות, או למרפאה פרטית שעובדת עם מחירון משרד הבריאות לאוכלוסיות נזקקות.
  • במרפאה יכינו לפונים תוכנית טיפול והצעת מחיר. עליהם להגיש את התוכנית עם הצעת המחיר למחלקה לשירותים חברתיים לצורך קבלת אישור.
  • אם התוכנית תאושר, יהיה ניתן לעבור את טיפול השיניים במרפאה.
  • המטופלים יתבקשו לשלם השתתפות עצמית למחלקה לשירותים חברתיים, בשיעור שייקבע בהתאם למצבם הכלכלי.

ערעור

  • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
  • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.

חשוב לדעת

  • בנוסף לאפשרות לקבל טיפולים מסובסדים באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים, ניתן לפנות לעמותות ולארגונים שמפורטים בהמשך.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות