טיפולי שיניים לנזקקים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אוכלוסייה נזקקת יכולה לפנות למחלקה לשירותים חברתיים על מנת לקבל טיפולי שיניים בסבסוד משרד הרווחה
האפשרות לקבל טיפול תלויה בתקציב ומוגבלת על-ידי קריטריונים ברורים
כמו כן, ניתן להגיש בקשות לקבלת מענק סיוע כספי לטיפולי שיניים. למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה
למידע על ארגונים המעניקים טיפולי שיניים במחיר מסובסד ראו סעיף ארגוני סיוע

שירותי הרווחה מפעילים שירות דנטלי לטיפול בנזקקים, תוך שימוש במתקנים הקיימים ברשויות המקומיות.

 • כל המטופלים שבאחריות המחלקה לשירותים חברתיים מטופלים במרפאה, וכל נזקק משלם השתתפות על-פי מצבו הסוציאלי, שנבדק על-ידי המחלקה לשירותיים חברתיים.
 • כמו כן, ניתן להגיש למשרד הרווחה בקשות לקבלת מענק סיוע כספי לטיפולי שיניים (לא כולל שתלים ורק לאחר מיצוי זכויות בקופות החולים). בקשות אלה נידונות בוועדת סיוע למשפחות ויחידים נזקקים. למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה.

מי זכאי?

 • כל אדם שהמחלקה לשירותים חברתיים קבעה כי הוא נזקק וזכאי לטיפול - מחמת גילו, מצב בריאותו, ליקוי נפשי או גופני, או מסיבות אחרות ועל-פי אמות מידה של המחלקה לשירותים חברתיים של הרשות המקומית.

תהליך מימוש הזכות

הפניה למרפאה

 • הפניה למרפאה קהילתית:
  • אדם שנמצא זכאי לטיפול מקבל משירותי הרווחה הפניה לקבלת טיפול במרפאה.
  • במרפאה נערכת לו תוכנית טיפול על-פי סל הטיפולים לנזקקים.
  • מקבל הטיפול משלם השתתפות לרשות, בהתאם לכללי הזכאות אשר נקבעים לו במחלקה לשירותים חברתיים.
  • לאחר קבלת אישור על הסדרת התשלומים לרשות, ניתן להתחיל תוכנית טיפול במרפאה.
 • הפניה למרפאה פרטית במקומות בהם אין מרפאה קהילתית:
  • במקומות בהם אין מרפאה קהילתית, המטופלים מופנים למרפאות פרטיות על-ידי גורמי הרווחה. המחלקה לשירותים חברתיים מסייעת להם בחלק ממימון הטיפול, בהתאם לזכאותם, כשהבסיס לתשלום, הוא על-פי תעריפים שבמחירון לנזקקים.

נוהל הפניה למרפאה ציבורית או פרטית

 • הזכאי לקבלת הטיפול מקבל אישור מהמחלקה לשירותים חברתיים לקבלת טיפול, וכן טופס בקשה לריפוי דנטלי לקבלת הצעה מרופא שיניים.
 • המטופל חוזר עם ההצעה למחלקה, ובמחלקה מתרגמים את המחירים המוצעים לפי התעריפים במחירון לנזקקים.
 • זכאות המטופל נבדקת לקביעת סכום השתתפותו.
 • המחלקה לשירותים חברתיים מתחייבת בתשלום יתרת הסכום לרופא המטפל.
 • עם קבלת האישורים, מתחיל הטיפול במטופל.
 • במקרים בהם סכום ההצעה הוא מעבר למקובל, או שיש צורך בטיפולים מחוץ לסל, הבקשה מועברת לאגף לבריאות השן במשרד הבריאות לאישורה.

מרפאות שיניים קהילתיות

חשוב לדעת

 • האפשרות לקבל טיפול תלויה בתקציב ומוגבלת על-ידי קריטריונים ברורים.
 • בנוסף לאפשרות קבלת הטיפולים המסובסדים באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים, ניתן לפנות לעמותות וארגונים שונים, המפורטים להלן.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

מידע זה עשוי לעניין אותך