חולים המועמדים להשתלת איבר, מי שעברו השתלת איבר וכן מועמדים לניתוח לב פתוח לצורך השתלת מסתם תותב, זכאים לטיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות
למידע רשמי ראו אתר כל הבריאות


מועמדים להשתלה ומושתלי איברים, מח עצם ומסתם לב תותב, המקבלים טיפול תרופתי למניעת דחיית השתל זכאים לטיפולי שיניים וחניכיים.

 • כל מבוטח זכאי לטיפולי שיניים וחניכיים, אם הם מהווים שלב הכרחי ומציל חיים על פי קביעה רפואית.
 • מושתלי איברים, מח עצם ומסתם לב תותב, המקבלים טיפול תרופתי למניעת דחיית השתל, הם אוכלוסייה בסיכון גבוה לחלות במחלות זיהומיות.
 • זיהומים בחלל הפה עלולים להיות המקור למחלות אלה.
 • מניעת מצבים אלה על-ידי אבחנה מוקדמת וסילוק מוקדי זיהום, היא טיפול הכרחי ומציל חיים.

מי זכאי?

 • זכאים לטיפולי השיניים חולים המשתייכים לאחת משלוש הקבוצות הבאות:
  • מועמדים להשתלת איבר או מח עצם.
  • מושתלי איבר או מח עצם.
  • מועמדים לניתוח לב פתוח לצורך השתלת מסתם תותב.

תהליך מימוש הזכות

 • על המבוטח לקבל את אישור קופת החולים לפני התחלת הטיפולים, על-ידי הגשת בקשה לסניף שהוא משויך אליו.
 • לפני התחלת טיפולי השיניים על המבוטח לבקש מהרופא המטפל מכתב עם האבחנה הרפואית והמועד המתוכנן לניתוח לצורך קבלת האישור מהקופה.

סל השירותים לפני השתלה או ניתוח לב לצורך השתלת מסתם תותב

 • בסל השירותים לפני השתלה או ניתוח לב לצורך השתלת מסתם תותב נכללים טיפולים משמרים:
  • בדיקה ותוכנית טיפול, כולל צילומים.
  • טיפול שורש כולל חידוש.
  • עקירת שיניים שלא ניתנות לטיפול משמר.
  • הסרת אבנית ורובד.
  • סילוק מוקדי עששת ושיחזור השן.

סל השירותים בשנתיים הראשונות לאחר הניתוח

 • בסל השירותים בשנתיים הראשונות שלאחר הניתוח נכללים הטיפולים הבאים:
  • עזרה ראשונה במקרה הצורך.
  • ביקורת תקופתית כל 6 חודשים.
  • סילוק רקמה דלקתית וגורמים מגרים כגון אבנית ופלאק.
  • שטיפות והדרכות להיגיינה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות