הקדמה:

החל מה- 08.01.2017 כל הילדים עד גיל 15 זכאים לקבל טיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות
בחלק מהרשויות המקומיות ניתנים טיפולי שיניים גם לתלמידים בגילאי חטיבות הביניים
למידע נוסף ראו בנוהל משרד הבריאות


הערת עריכה
טיפולי שיניים לילדים במסגרת סל הבריאות הם כבר עד גיל 15. לא בטוח שהחלק בנוהל משרד הבריאות שמתייחס לתלמידים בחטיבות הביניים עדיין רלוונטי.
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 8 בינואר 2017 (IST)

משרד הבריאות מפעיל בחלק מהרשויות המקומיות מרפאות שיניים לתלמידים בכיתות ז'- ט'.

  • סל הטיפולים במרפאה כולל בין השאר: עזרה ראשונה לשיכוך כאבים, זימון למרפאה של תלמידים הזקוקים לטיפול, בדיקה קלינית הכוללת צילומי רנטגן, הסרת אבנית, הדרכה לשמירה על הגיינת הפה, איטום חריצים, עקירות, שחזורים, טיפולי מוך השן וכתרים טרומיים בשיניים נשירות.
  • במסגרת השירות, לא מבוצעים טיפולים שהם מחוץ לסל, כולל טיפולי שורש בשיניים הטוחנות הקבועות.
  • עד גיל 15 (והחל מינואר 2017), זכאים כל הילדים לקבל את הטיפולים הללו דרך קופות החולים במסגרת סל הבריאות. למידע נוסף ראו טיפולי שיניים לילדים במסגרת סל הבריאות.

מי זכאי?

  • תלמידי כיתות ז' - ט', ברשויות שבהן ניתן סל הטיפולים.

תהליך מימוש הזכות

  • כל תלמידי כיתות א' עד ט' זכאים לבדיקת מעקב שנתית והדרכה בידי רופא ושיננית בבית הספר. למידע נוסף, ראו בדיקות שיניים בבתי הספר.
  • לאחר בדיקת השיניים, נשלחת להורים הודעה על תוצאות הבדיקה ואם נדרש המשך טיפול. ברשויות המקומיות המספקות את סל הטיפולים, תישלח ההודעה המופיעה בנספח 8.3.12.002 בנוהל.
  • לפי הנחיות משרד הבריאות, על הרשות המקומית לעשות מאמצים להזמין את התלמידים הזכאים לשירות למרפאה.
  • ההורים יחתמו על טופס הסכמה/ויתור לגבי הטיפול, אשר יוחזר למרפאה (נספח 8.3.12.003 בנוהל).
  • לאחר הטיפול, תימסר הודעה להורים על מהות הטיפול וכיצד עליהם לפעול להשלמתו (ראו דוגמה לטופס ההודעה בנספח 8.3.12.005 שבסוף הנוהל).


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.