ברשויות המקומיות פועלות יחידות שמאבחנות ומפנות נפגעי התמכרויות למסגרת טיפולית מתאימה


ברשויות המקומיות פועלות יחידות לטיפול בנפגעי התמכרויות שמאבחנות ומפנות נפגעי התמכרויות למסגרות מתאימות בקהילה.

מי זכאי?

 • בני 18 ומעלה שהם נפגעי התמכרויות או מכורים:
  • נפגעי אלכוהול- מי שתפקודם השוטף נפגע כתוצאה משימוש באלכוהול והם מגלים התנהגויות כפייתיות באופן קבוע.
  • מכורים - מי שמשתמשים באלכוהול, מגלים התנהגויות כפייתיות באופן קבוע ומתקיימים בהם מאפיינים של תלות גופנית או נפשית.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לפנות ליחידות הטיפול בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • פנייה עצמאית של מי שמעוניינים בטיפול.
  • הפניה על ידי המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים.
  • הפניה על ידי גורמי טיפול בקהילה.
 • המטופלים יעברו ראיון עם עובד/ת סוציאלי/ת.
 • הטיפול במסגרת יתחיל אחרי שיתקבל טופס השמה למסגרת מהמחלקה לשירותים חברתיים, שיהיה תקף ל-12 חודשים.
 • יש לשלם השתתפות עצמית (50 ₪ לחודש).
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים