הקדמה:

יחידת המיון היא חלק מהשירות האמבולטורי (טיפול שאינו אשפוז) בבריאות הנפש המופעל בבתי חולים, ותפקידה לתת לפונים שירותי מיון, הערכה, טיפול דחוף, והפניה לגורמי טיפול
יחידת המיון הפסיכיאטריות פועלות 24 שעות ביממה לטיפול במקרי חירום
משרד הבריאות


  • יחידות המיון פועלות בחלק מבתי החולים ובמרכזי בריאות הנפש.
  • תפקיד היחידה, הוא לתת לפונים שירותי מיון, הערכה, טיפול דחוף, והפניה לגורמי טיפול.
  • מרבית יחידות המיון הקהילתי פועלת 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

מי זכאי?

  • פונים בכל הגילאים הסובלים מהפרעות התנהגות, הפרעות נפשיות ומחלות נפש, ונזקקים לשירותי מיון או חירום בתחום בריאות הנפש.

תהליך מימוש הזכות

  • ניתן לפנות באופן עצמאי או על-ידי הפניה מכל גורם רפואי או מקצועי בקהילה.
  • כל פונה יעבור הערכה פסיכיאטרית מלאה וכוללנית ע"י רופא מטפל לשם קביעת אבחנה, חריפות המצב ומסוכנות וקביעת תכנית האבחון וההתערבות המיידית הדרושה, כולל ביצוע או הפניה לבדיקות עזר (גופניות ונפשיות) בהתאם לצורך. ההערכה תכלול בדיקה רפואית גופנית. במקרה שהפונה הוא קטין, תתבצע ההערכה על-ידי רופא מומחה בפסיכיאטרייה של הילד והמתבגר.
  • כל פונה יעבור הערכה פסיכו-סוציאלית לשם זיהוי והערכה גורמי ומצבי סיכון המחייבים התערבות דחופה ולבניית תכנית המשך טיפול אם יש צורך בכך.
  • לפי הצורך והנסיבות, ייעשה קישור למשפחה, לגורמי רפואה ובריאות הנפש ולגורמי טיפול אחרים בקהילה, להסדרת המשך מעקב וטיפול, בהתאם לתוכנית המשך הטיפול.

חשוב לדעת

  • יחידת המיון צריכה לקבל כל פונה אליה, גם ללא הפניה, לפי שיקולי קדימות רפואית.

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י