פורטל זה מרכז את ההליכים והזכויות שיש למטופלים במערך האמובלטורי למתמודדי נפש.

שירותי הטיפול האמבולטורי הם טיפולים שלא במסגרת אשפוז, המאפשרים למתמודדי נפש לקבל טיפול פסיכיאטרי תוך שילובם בקהילה. מערך השירותים כולל: טיפול מרפאתי, שירותים לטיפול יום בקהילה ויחידת מיון.
החל מיום 01.07.2015, האחריות למתן שירותי בריאות הנפש עברה ממשרד הבריאות לקופות החולים. הטיפולים ניתנים במרפאות בריאות נפש ובמסגרות לטיפול יום של קופות החולים, של משרד הבריאות ושל ארגונים נוספים.
למידע נוסף ראו שאלות ותשובות בנושא הרפורמה בבריאות הנפש באתר משרד הבריאות


גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים