במקרים מסוימים, זכאים חולים הפונים לחדר מיון לפטור מלא או חלקי מהתשלום
במקרים שמתן הפטור מותנה בהמצאת אישורים כלשהם, על החולה להמציא את האישורים לבית החולים מיד לאחר השחרור
למידע רשמי ראו אתר כל הבריאות


הטיפול הרפואי הניתן בחדרי מיון כרוך בתשלום על-פי התעריפון של משרד הבריאות ובתשלומים בעד שירותים שונים.

 • בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ההשתתפות הכספית העצמית של מבוטח בביטוח בריאות ממלכתי מורכבת משני רכיבים:
  1. תשלום אגרת מיון.
  2. מימון טיפול בחדר המיון.
 • ישנם מקרים בהם אדם הפונה לחדר המיון פטור מתשלום בכלל או שהוא מחויב בתשלום אגרת מיון בלבד.

מי זכאי?

זכאים לפטור מלא - הן מתשלום האגרה והן מתשלום עלות הטיפולים

 • מבוטח שפנה לחדר מיון באחד מהמקרים הבאים זכאי לפטור מלא מתשלום אגרת חדר מיון ומתשלום עבור הטיפולים:
  • מבוטח שפנה לחדר מיון עם מכתב רפואי או עם "טופס 17", ולא אושפז.
  • מבוטח שאושפז גם אם לא היה בידו מכתב רפואי או "טופס 17".
  • נפגע עבודה, שבידו אישור ממעסיקו (טופס 250), על פגיעה בעבודה.
  • כל נפגע תאונת דרכים שימציא אישור מהמשטרה על התאונה.
  • תלמיד שנפגע בבית הספר, או בטיול של בית הספר ובידו אישור מתאים, לפרטים ראו תשלום הוצאות טיפול בחדר מיון לתלמיד.
  • מבוטח שהופנה לחדר מיון בבית חולים כללי, לפי הוראה של פסיכיאטר מחוזי או על פי צו של בית משפט בהליך פלילי, לפי חוק טיפול בחולי נפש.
  • מבוטח שפנה או הופנה לחדר מיון בבית חולים פסיכיאטרי.
  • מי שפונה לבית חולים על-ידי אמבולנס מד"א, מהרחוב או ממקום ציבורי אחר עקב אירוע פתאומי.
  • תינוקות עד גיל חודשיים הפונים עקב הופעה פתאומית של חום גבוה (מעל 38.5 מעלות צלזיוס).
  • חולי דיאליזה.
  • נפגעי אלימות במשפחה או תקיפה מינית, אם התברר שהפנייה הרפואית היתה מוצדקת.
  • מבוטח שפנה לחדר מיון במקרים הבאים:
   • כל שבר חדש;
   • פריקה חריפה של כתף או מרפק;
   • פציעה הדורשת איחוי על-ידי תפירה או אמצעי איחוי חלופי;
   • שאיפת גוף זר לדרכי הנשימה;
   • חדירת גוף זר לעין;
   • טיפול במחלות סרטן;
   • טיפול במחלת המופיליה;
   • טיפול במחלת סיסטיק פיברוזיס (CF);
   • אישה עם צירי לידה;
   • הכשת נחש;
   • עקיצת עקרב;
   • תגובה אלרגית מסכנת חיים;
   • חבלת ראש עד גיל שנתיים;
   • חבלת ראש מעל גיל שבעים;
   • התקף אפילפטי בחולה אפילפטי ידוע;
   • פריקת לסת;
   • כוויה מדרגה 3.

זכאים לפטור חלקי - חייבים בתשלום אגרת מיון בלבד ופטורים מתשלום עלות הטיפול

 • מבוטח שפנה לחדר מיון באחד מהמקרים הבאים זכאי לפטור מלא מתשלום עבור עלות הטיפולים אך עדיין חייב בתשלום אגרת חדר מיון:
  • פנייה לחדר מיון בשעות 06:00-01:00, מלבד במקרים שצוינו לעיל המזכים בפטור מלא מתשלום.
  • במקרים שבהם התברר בדיעבד כי ההפניה הייתה מוצדקת מבחינה רפואית.

זכאויות נוספות בהתאם לקופה המבטחת

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • כאשר הזכות מותנית בהמצאת אישורים (כגון אישור משטרה על תאונת דרכים, אישור על תאונת עבודה וכדומה), על החולה לדאוג להמצאת האישור לבית החולים. (האישור מהווה תנאי למתן הפטור, ואי המצאתו יוצרת חוב של החולה עצמו כלפי בית החולים).
 • במקרה שהחולה פטור רק מעלות הטיפול אך חייב בתשלום אגרה, עליו לשלם אותה בצאתו מבית החולים או בהקדם האפשרי.

חשוב לדעת

 • מספר קופות חולים הרחיבו את כללי הזכאות, ולכן מומלץ לבדוק בקופה בה אתם מבוטחים האם כללי הזכאות הורחבו.
 • במקרים רבים מחתימים בתי החולים את החולה על שטר חוב או על מסמך אחר, שבו הוא מתחייב לשלם את אגרת המיון או את עלויות הטיפול.
  • אם החולה פטור מתשלום עלות הטיפול אך אינו פטור מאגרת מיון - עליו לשלם את האגרה מיד לאחר שחרורו מבית החולים, כדי שלא יינקטו נגדו צעדים משפטיים כגון: פתיחת תיק בהוצאה לפועל או הגשת תביעה כספית לבית המשפט - צעדים שעלולים להביא להוצאות נוספות.
  • אם החולה פטור מכלל התשלומים הן בעד אגרה והן בעד הטיפול אך הפטור מתשלום מותנה במסירת אישור (כגון: אישור משטרה על תאונת דרכים או אישור על תאונת עבודה) - על החולה לדאוג למסור את האישור לבית החולים מיד לאחר שחרורו מבית החולים, כדי שלא יינקטו נגדו צעדים משפטיים כאמור. אי מסירת האישור נחשבת לאי-תשלום.
  • טופסי התחייבות כספית (כמו שטר חוב או התחייבות לתשלום של המטופל) חייבים להיות בארבע שפות: עברית, ערבית, רוסית ואנגלית. למידע נוסף ראו שירותי תרגום למטופל במערכת הבריאות.
 • פנייה דחופה של מבוטח לחדר מיון בבית חולים כללי אינה מוגבלת לבתי חולים מסוימים, ולפיכך אינה כפופה להסכמים למתן שירות או להסדרי בחירה של הקופות.
 • הקופה המבטחת אינה נושאת בהוצאות שכר טרחת עו"ד או הוצאה לפועל במקרה שהמבוטח לא פנה אליה ולא טיפל בזמן בהנפקת התחייבות לחדר מיון.
 • מבוטח שפנה לחדר מיון על דעת עצמו, יביא למזכירות הקופה סיכום מחלה מחדר מיון וקבלה המעידה על תשלום (אם שילם). אם הפנייה למיון תימצא מוצדקת, הקופה תשלח טופס התחייבות לבית החולים והמבוטח יחויב לשלם אך ורק אגרת מיון לפי החוק. (מומלץ למובטח לוודא מול בית החולים כי הקופה אכן שלחה את טופס ההתחייבות וכי אין לו כל חוב כלפי בית החולים).
 • הגעה לחדר מיון שלא במקרה דחוף וללא התחייבות הקופה המבטחת, לא תחייב את הקופה להמציא למטופל התחייבות בדיעבד והוא עלול לשאת במלוא העלות של הטיפול עליו התחייב מול בית החולים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים